Aanbesteding huisvesting ambtenaren in Leiden stopt

Het stadhuis van Leiden krijgt een grondige verbouwing. Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen voor de verbouwing goedgekeurd. Daarnaast heeft het college besloten dat de aanbesteding voor de aanvullende huisvesting wordt stopgezet. Die extra huisvesting is nodig ter vervanging van onder meer het Stadsbouwhuis.

Het stadhuis wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor flexibel werken. In juni zijn via een aanbesteding de architecten geselecteerd, om hun visie uit te werken tot een ontwerp. De huidige balies worden verplaatst naar de aanvullende huisvesting. Het atrium kan zo getransformeerd worden tot een groene tuin. De glazen atriumkap wordt verwijderd, zodat er een echt natuurlijk binnenhof ontstaat. Er komt onder meer een grote foyer, een vergadercentrum en een werkcafé voor de medewerkers. De openbare foyer is multifunctioneel te gebruiken voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten of tentoonstellingen. Het college wil verder onderzoeken of er ruimte kan komen voor een historische stadsmaquette van Leiden, een initiatief van inwoners. Op de eerste verdieping komt een nieuwe, betere ruimte voor de commissievergaderingen en ruimte voor de raadsfracties en de griffie. Op de overige verdiepingen komen eigentijdse werkplekken voor bestuur en ambtenaren. Door de verschillende ingrepen biedt het stadhuis straks plek aan bijna drie maal zoveel ambtenaren als in de huidige situatie. Het energiegebruik van het gebouw wordt verlaagd. Onder meer door aanpassing van de installaties. Na besluitvorming door het college en de raad hierover kan naar verwachting eind 2018 een aanbestedingsprocedure worden opgestart voor het selecteren van een aannemer voor de verbouwing. Wanneer dit volgens planning verloopt, start medio 2019 de uitvoering die zeker een jaar duurt.

22-12-2017 09:12

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...