Aanbesteding huisvesting ambtenaren in Leiden stopt

Het stadhuis van Leiden krijgt een grondige verbouwing. Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen voor de verbouwing goedgekeurd. Daarnaast heeft het college besloten dat de aanbesteding voor de aanvullende huisvesting wordt stopgezet. Die extra huisvesting is nodig ter vervanging van onder meer het Stadsbouwhuis.

Het stadhuis wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor flexibel werken. In juni zijn via een aanbesteding de architecten geselecteerd, om hun visie uit te werken tot een ontwerp. De huidige balies worden verplaatst naar de aanvullende huisvesting. Het atrium kan zo getransformeerd worden tot een groene tuin. De glazen atriumkap wordt verwijderd, zodat er een echt natuurlijk binnenhof ontstaat. Er komt onder meer een grote foyer, een vergadercentrum en een werkcafé voor de medewerkers. De openbare foyer is multifunctioneel te gebruiken voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten of tentoonstellingen. Het college wil verder onderzoeken of er ruimte kan komen voor een historische stadsmaquette van Leiden, een initiatief van inwoners. Op de eerste verdieping komt een nieuwe, betere ruimte voor de commissievergaderingen en ruimte voor de raadsfracties en de griffie. Op de overige verdiepingen komen eigentijdse werkplekken voor bestuur en ambtenaren. Door de verschillende ingrepen biedt het stadhuis straks plek aan bijna drie maal zoveel ambtenaren als in de huidige situatie. Het energiegebruik van het gebouw wordt verlaagd. Onder meer door aanpassing van de installaties. Na besluitvorming door het college en de raad hierover kan naar verwachting eind 2018 een aanbestedingsprocedure worden opgestart voor het selecteren van een aannemer voor de verbouwing. Wanneer dit volgens planning verloopt, start medio 2019 de uitvoering die zeker een jaar duurt.

actueel
22-12-2017 09:12

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...