Aanbesteding huisvesting ambtenaren in Leiden stopt

Het stadhuis van Leiden krijgt een grondige verbouwing. Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen voor de verbouwing goedgekeurd. Daarnaast heeft het college besloten dat de aanbesteding voor de aanvullende huisvesting wordt stopgezet. Die extra huisvesting is nodig ter vervanging van onder meer het Stadsbouwhuis.

Het stadhuis wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor flexibel werken. In juni zijn via een aanbesteding de architecten geselecteerd, om hun visie uit te werken tot een ontwerp. De huidige balies worden verplaatst naar de aanvullende huisvesting. Het atrium kan zo getransformeerd worden tot een groene tuin. De glazen atriumkap wordt verwijderd, zodat er een echt natuurlijk binnenhof ontstaat. Er komt onder meer een grote foyer, een vergadercentrum en een werkcafé voor de medewerkers. De openbare foyer is multifunctioneel te gebruiken voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten of tentoonstellingen. Het college wil verder onderzoeken of er ruimte kan komen voor een historische stadsmaquette van Leiden, een initiatief van inwoners. Op de eerste verdieping komt een nieuwe, betere ruimte voor de commissievergaderingen en ruimte voor de raadsfracties en de griffie. Op de overige verdiepingen komen eigentijdse werkplekken voor bestuur en ambtenaren. Door de verschillende ingrepen biedt het stadhuis straks plek aan bijna drie maal zoveel ambtenaren als in de huidige situatie. Het energiegebruik van het gebouw wordt verlaagd. Onder meer door aanpassing van de installaties. Na besluitvorming door het college en de raad hierover kan naar verwachting eind 2018 een aanbestedingsprocedure worden opgestart voor het selecteren van een aannemer voor de verbouwing. Wanneer dit volgens planning verloopt, start medio 2019 de uitvoering die zeker een jaar duurt.

actueel
22-12-2017 09:12

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...