Aandeel duurzame energie snel verhogen

Om in de toekomst Europa op een betrouwbare en betaalbare manier van energie te blijven voorzien, is het niet alleen belangrijk het aandeel duurzame energie snel te verhogen, maar ook te kijken naar energiebesparing. Het Interreg project EnEf (Energie Efficiëntie) heeft dit laatste tot doel en richt zich op twee belangrijke energieverbruikers: de gebouwde omgeving en de chemische industrie.  

Met een aandeel van meer dan veertig procent in het totale energieverbruik binnen Europa, kan de gebouwde omgeving met recht een grootverbruiker aan energie worden genoemd. Met name het verwarmen van huizen en kantoorgebouwen in de winter en het koelen in de zomer kost veel energie. Binnen EnEf worden slimme nanogestructureerde coatings ontwikkeld voor gebruik op ramen. Deze coatings herkennen of het zomer of winter is, en bepalen zo zelfstandig of het verstandig is om warmte door te laten of tegen te houden. Gedurende de eerste achttien maanden van het project zijn veertien materialen geïdentificeerd, die in coatings op ramen de functionaliteit hebben die kan leiden tot de gewenste energiebesparing. Deze zijn inmiddels allemaal op laboschaal getest. Uit deze testresultaten is geclassificeerd in welk toepassingsgebied elk materiaal het best tot hun recht zouden komen. De komende achttien worden drie materialen geselecteerd. Van elk worden demonstratie ramen gemaakt die onder realistische omstandigheden worden beproefd op functionaliteit en langere termijn stabiliteit. TNO werkt in het project samen met de universiteit Hasselt, de Zuyd Hogeschool, de Fontys Hogeschool en het bedrijf Kriya Materials.

actueel
29-06-2018 10:06

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...