Aanpassing aanbestedingen bij bouwen in de zorg

Vanwege de toegenomen spanning op de bouwmarkt hebben zorginstellingen naar verwachting moeite om aanbestedingen succesvol af te ronden. Enerzijds is weliswaar het bouwvolume drastisch afgenomen, maar anderzijds is de productiecapaciteit bij de grote aannemers door de recessie nog sterker gedaald.

Deze schaarste, versterkt door wachttijden bij onderaannemers, materiaal en personeel, leidt tot knelpunten in de voortgang en tot hogere prijzen. De kosten voor lonen en materiaal in de zorgbouw zijn in 2017 structureel met bijna drie procent gestegen. Dat betekent een versnelling ten opzichte van de twee procent in 2015 en 2016. Dit blijkt uit de nieuwe indexcijfers die het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (Stichting AcvZ) op zijn website heeft gepubliceerd als actualisatie van de Handreiking Bouwkostennota 2017.

Aanbestedingen van diverse projecten komen sinds 2017 weer boven de structurele bouwkostenontwikkeling uit. Sjoerd Hora Siccama van Deerns Nederland signaleert daarbij nog een extra prijsrisico: ,,Wij zien dat nieuwe technieken, van bijvoorbeeld duurzaamheid, eHealth, patiënt- en gebouwveiligheid, een steeds groter aandeel in het ontwerp van een ziekenhuis opeisen. Voeg daaraan toe dat besluitvorming vaak (te) laat plaatsvindt, dan kan dat leiden tot niet optimale en dure oplossingen.’’

Zorginstellingen moeten hun bouwprocedures aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Voor de aanbesteding geldt dat de traditionele scheiding tussen ontwerp- en bouwfase nu averechts werkt. Bouwpartijen moeten tijdig worden geconsulteerd en geselecteerd om ook hun beschikbaarheid en expertise te kunnen inbrengen, Hans van Zanten van ZRi: ,,Gezien de capaciteitsproblemen bij de grote bouwers moet ook in de gespecialiseerde zorgbouw ruimte worden gezocht bij regionale bouwers. Daar is voldoende belangstelling en deskundigheid. Dergelijke marktconsultaties vergen juridisch veilige procedures.’’

 

actueel
08-03-2018 09:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...