Aantal legionellabesmettingen in 1 jaar 35% gestegen

Het aantal legionellabesmettingen in Nederland is flink gestegen. In het eerste halfjaar van 2018 zijn ongeveer 35 procent meer legionellagevallen gemeld dan een jaar geleden. Vorig jaar waren er rond de zomer 190 slachtoffers, nu zijn het er al 260. Dat blijkt uit cijfers van de Atlas Infectieziekten. Oorzaken van deze stijging zijn onder andere het warmere weer en het feit dat meer ouderen – een risicogroep – langer actief op reis gaan.   

Ook in Europa neemt het aantal gevallen van legionellabesmetting toe. Vorige week werd tijdens een internationaal legionella-congres in Lyon bekend dat in 2017 in Europa gemiddeld een stijging van 30 procent plaatshad. In Nederland was de stijging over het hele vorige jaar 20 procent, vijftien procent minder dan tot nog toe dit jaar. 
Volgens Monique Bastmeijer, expert en bestuurslid Stichting Veteranenziekte en onderdeel van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella, zijn er verschillende redenen voor de snelle stijging. „Door het warmere weer krijgt legionella meer kans om te groeien. Daarnaast stijgt het aantal ouderen. Deze groep is kwetsbaarder vanwege bijvoorbeeld suikerziekte of COPD. Ten derde zijn testmethoden beter geworden en letten sommige artsen beter op de aandoening”, zegt ze tegen vakblad Legionalla. Ze verwacht dat het aantal legionellagevallen blijft toenemen in de komende jaren. 

actueel
03-10-2018 11:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...