Aantal zzp’ers blijft explosief stijgen

In het eerste kwartaal van 2019 registreerde de KvK (Kamer van Koophandel) 11% meer starters, 12% minder stoppers en 2% minder faillietverklaringen dan in het eerste kwartaal van 2018. In totaal bedraagt het aantal ondernemingen op 1 april van dit jaar ruim 1,9 miljoen.

Dat zijn er 5% meer dan een jaar geleden toen de teller op ruim 1,8 miljoen stond. In totaal kwamen er sinds 1 april vorig jaar 93.486 ondernemingen bij. Dit staat in de KvK Bedrijvendynamiek over het eerste kwartaal van 2019.

De groei van het aantal starters in het eerste kwartaal komt vooral door startende fulltime en parttime zzp’ers. Het aantal mkb’ers groeide met 1.751 tot in totaal 443.349 ondernemingen. De sterkste relatieve groei van het aantal ondernemingen in het eerste kwartaal vindt plaats in de sectoren Energie, Water en Milieu (+10%), Bouw en Logistiek (beide +8%), en Gezondheid
(+7%). De sectoren Financiële instellingen en Land- en tuinbouw laten anders dan alle andere sectoren geen groei in aantallen ondernemingen zien.

actueel
16-04-2019 08:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...