Actieagenda Beter Aanbesteden gepresenteerd

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs de actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst genomen. Dit gebeurde bij het Amsterdamse bedrijf NPSP. De mkb-onderneming ontwikkelt en produceert duurzame kunststoffen voor bouw, design, mobiliteit en industrie. Zoals fietspaddenstoelen en verkeersborden die gemaakt zijn van natuurvezels afkomstig uit grassen.

De gezamenlijke actieagenda is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten, brancheorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de VNG en aanbestedingsjuristen. De bewindsvrouw had tijdens de bijeenkomst een boodschap voor inkopers. ,,Publiceer zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden. Zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties, zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden.’’

Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig clusteren van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten, aldus Keijzer. Bij de evaluatie van de aanbestedingswet is door het vorige kabinet toegezegd om het zogeheten traject Beter Aanbesteden te starten. Hiermee is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennispeil van inkopers actief te ondersteunen via zogenoemde marktdagen.

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit beter gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

 

actueel
26-02-2018 10:02

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...