Afstudeeronderzoek naar klimaatbestendig bedrijventerrein

Hittestress in de zomer en wateroverlast in de winter: het zijn uitdagingen waar veel stedelijke gebieden door het veranderende klimaat vaker mee te maken krijgen. Ook bedrijventerrein Bergweide IV in Deventer.

Saxion-studenten Lillian van Loon en Laura Jansma van de opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen zochten met hun afstudeeronderzoek naar oplossingen om van bedrijventerrein Bergweide IV in Deventer een klimaatbestendige plek te maken. Zij kregen te maken met hittestress in de zomer en waterroverlast in de winter. 

,,Van de parkmanager hebben we alvast een negen gekregen voor ons afstudeerverslag. Hij heeft ons uitgenodigd het binnenkort te komen presenteren aan de ondernemers’’, zegt Van Loon. Samen met Jansman is ze nog in afwachting van het definitieve eindcijfer. Het tweetal kijkt intussen tevreden terug op een leerzame periode op en rond het Deventer bedrijventerrein. De vierdejaars studenten gingen aan de slag met het thema Klimaatadaptie. Van Loon: ,,Eigenlijk kwam er uiteindelijk veel meer bij kijken. Het terrein moest in zijn geheel aantrekkelijker worden voor gebruikers.’’

,,Vorig jaar deden tweedejaars studenten van onze opleiding mee aan de Hanseatic City Challenge, tijdens de Internationale Hanzedagen in Kampen’’, vult Jansman haar aan. ,,Studententeams werden uitgedaagd om na te denken over klimaatoplossingen voor de Hanzesteden. De Saxionners bedachten toen een zogeheten Cool Spot voor Bergweide: een plek die overmatige verhitting van het gebied neutraliseert. Dit idee hebben we als basis gebruikt voor onze afstudeeropdracht.’’

Veel Hanzesteden worstelen met hetzelfde probleem. Ze hebben een sterk versteend karakter én ze liggen aan het water. Waar dat water vanuit het verleden mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van het Hanzeverbond en de sterke economische groei van de steden, vormt het tegenwoordig op klimaatgebied een uitdaging.  Lager gelegen delen van de bedrijventerreinen kampen in natte perioden met wateroverlast. En in de zomer met hitte in verband met de verstening.

Jansma: ,,De vraag was: hoe maak je dit bedrijventerrein niet alleen klimaatbestendig, maar ook een prettige plek om te verblijven?’’ De studenten startten met een stedenbouwkundige analyse, maakten foto’s en verkenden Bergweide intensief. Om met zoveel mogelijk gebruikers in contact te komen, installeerde het tweetal zich op een koude decemberdag in een hotdogkraam. ,,We stonden op een centrale plek, deelden hotdogs uit en hoorden van werknemers dat ze graag wandelen in de pauze en dat er inderdaad veel wateroverlast is’’, aldus Van Loon. ,,Ook bleek er behoefte aan een centrale ontmoetingsplek, voor bijvoorbeeld een kop koffie of een broodje.’’

Welke oplossingen zien de studenten voor Bergweide? Jansma: ,,We adviseren een ecotuin aan te leggen, die qua flora en fauna aansluit op de omgeving. Bomen en planten neutraliseren de hitte. Groene parkeerplaatsen zorgen voor een betere afwatering en de vele blinde muren kunnen een natuurlijk karakter krijgen met klimplanten en insectenhotels voor bijen en vlinders.’’

actueel
14-05-2018 08:05

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...