Alertheid en aanpassingsvermogen nodig voor outsourcing

Vooraf een beeld van de toegevoegde waarde en risico’s hebben, biedt een kader voor de relatie met de uitbestedingspartner. Doordat verwachtingen, waarde en risico’s duidelijk zijn, zijn ze eenvoudig te herkennen en is er snel bij te sturen. Alertheid en aanpassingsvermogen zijn daarom essentiële voorwaarden voor iedere succesvolle outsourcingrelatie. Rest alleen de vraag met welke waarde en risico’s van outsourcing je rekening moet houden.

Wanneer je besluit tot uitbesteding van één of meer secundaire processen, dan is het altijd wenselijk om de waarde en risico’s van de manier van uitbesteden te evalueren. Deze manieren of strategieën (sourcingmodellen) bepalen de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bedrijven moeten zich hierbij richten op het minimaliseren van de risico’s van outsourcing en het maximaliseren van de waarde. Dit wordt gerealiseerd door bepaling van de risico’s en waarde die verband houden met de betrokken mensen, processen en (soms) systemen. Zie: https://servicefutures.com/nl/toegevoegde-waarde-van-outsourcing/.

Op basis van de voordelen en risico’s zijn er twee mogelijkheden. Het is echter genuanceerder. Overstijgen de risico’s de voordelen, dan is uitbesteding strategisch onverantwoord. Zijn de risico’s en waarde van een activiteit of bedrijfsproces gelijk zijn, dan moet je de afweging maken of outsourcing een levensvatbaar alternatief is voor het in-house uitvoeren van de activiteit of het bedrijfsproces. Overstijgen de voordelen de risico’s, dan heb je een omslagpunt bereikt. Dit is het moment waarop outsourcing strategisch en operationeel voordelen biedt. Als er sprake is van een groot voordeel voor een activiteit of bedrijfsproces, dan is het niet meer dan logisch dat je voor outsourcing kiest.

actueel
26-04-2018 13:04

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...