Amstelveen start vier pilots voor circulair aanbesteden

Het onderzoeksbureau Circle Economy heeft, in opdracht van de gemeente Amstelveen, de materiaalstromen in de belangrijkste economische sectoren in Amstelveen in kaart gebracht. Daarna is gekeken waar op moet worden ingezet voor de beste resultaten en zijn vier concrete pilots geformuleerd.   

Wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid Floor Gordon: „De conclusie van het rapport is dat de realisatie van een circulaire economie een systeemverandering vergt en dus tijd en moeite kost. Geconfronteerd met deze enorme uitdaging, maken de pilots de circulaire economie tastbaar en behapbaar. Tegelijk geven ze een impuls aan belangrijke delen van de circulaire economie van Amstelveen. Deze scan is het startsein voor verdere samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven, waarbij gemeente en bedrijven inzetten op circulair inkopen en het tegengaan van waardeverlies van grondstoffen.”
Centralpoint zet voor de pilot samen met de Ondernemersvereniging Amstelveen, Rabobank Amstel en Vecht en afvalbeheerder Meerlanden een campagne op voor Amstelveense (MKB) ondernemers om hoogwaardig hergebruik van ICT-apparatuur te stimuleren. De ondernemers van het Oude Dorp slaan de handen ineen voor een pilot om de gescheiden afvalinzameling te verbeteren. Dat is een voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik van materialen. Ook bespaart het kosten voor de ondernemers en vermindert de overlast van vrachtverkeer in het Oude Dorp. De gemeente neemt twee pilots voor haar rekening. Zo wordt de dakrenovatie van een gemeentegebouw circulair aanbesteed. De kennis die de gemeente hierbij opdoet wordt ingezet bij volgende aanbestedingen. Het doel is dat in 2030 alle aanbestedingen van de gemeente circulair zijn. 

Afvalbeheer
17-12-2018 09:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...