Anders denken door technologie

Wetenschapper Mark McCrindle introduceerde de term Generatie Alpha om mensen die vanaf 2010 geboren te zijn te omschrijven. Voor deze generatie is technologie zo verweven met ieder onderdeel van het leven, dat ze op een fundamenteel andere manier nadenken, leven en spelen dan iedere generatie voor hen. Deze generatie is dus voorlopig nog niet te vinden op de werkvloer.

Toch geeft het rapport ‘Inzicht in Generatie Alpha’ dat Hotwire en Wired Consulting onlangs publiceerde, een voorzichtig kijkje op de toekomst en hoe de kloof tussen de generaties groeit. Generatie Alpha blijkt makkelijker met technologie om te gaan dan iedere andere generatie. Deze omgang met technologie heeft echter mogelijk grote gevolgen voor de manier waarop hun hersens werken en hoe ze de wereld beleven. Het rapport geeft verder een beeld van de invloed van technologie op toekomstige generaties en welke verwachtingen Generatie Alpha op hun beurt weer heeft van deze technologie. ,,We naderen een tijdperk waarin het verschil tussen oudere en jongere generaties op het gebied van hun ervaring met technologie steeds zichtbaarder wordt’’, waarschuwt Tom Upchurch, directeur bij Wired Consulting. ,,Technologie beïnvloedt onze gewoontes, onze houding en zelfs fundamentele cognitieve vaardigheden. Deze nieuwe digitale omgeving moet ontworpen worden door ouders, opleidingsinstituten, digital designers en de jongste leden van onze samenleving. Zo zorgen we ervoor dat de digitale toekomst hen verrijkt in plaats van verarmt.’’ Volgens Upchurch moeten bedrijven met Generatie Alpha communiceren op de manier waarop Generatie Alpha dit wil en zich daarbij vooral richten op wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld door een probleem voor ze op te lossen. ,,Dit is geen publiek dat kijkt naar een advertentie of review en het product dan later aanschaft: Generatie Alpha oriënteert zich pas wanneer dit nodig is. Zo worden merken gedwongen te kiezen voor reactieve aanpak, in plaats van proactief te adverteren.’’  

actueel
12-02-2018 10:02

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...