‘Auteursrechten niet meer dan normaal’

Ondernemers vinden het volstrekt normaal dat zij auteursrecht en naburig recht moeten betalen als zij gebruikmaken van creatieve werken, zoals muziek of beeld in hun bedrijf. Het draagvlak daarvoor brokkelt echter af, constateert directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. ,,Het loopt uit de klauwen.’’  

Volgens Visser driegen ondernemers rekeningen te krijgen van een toenemend aantal collectieve beheersorganisaties (CBO's). ,,Voorwaarden en tarieven zijn ooit eenzijdig opgelegd vanuit de economische machtsposities die deze CBO's hebben. We krijgen daarbij veel klachten van ondernemers dat zij voor veel meer moeten betalen dan dat ze daadwerkelijk gebruiken.’’ Het door de CBO’s 'aangenomen gebruik' strookt vaak niet met de werkelijkheid. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat minister Dekker het toezicht op de CBO's daarom aanscherpt. Zij vinden het dan ook een slecht idee dat het toezicht op tariefsverhogingen wordt geschrapt, zoals nu in de Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten wordt voorgesteld. ,,Voor eenzijdige tariefsverhogingen is nu nog eerst toestemming nodig van het College van Toezicht op de CBO's. Als dit vervalt, krijgen de CBO's vrij spel. Dat is een slechte zaak, omdat de machtsverhouding tussen de gebruikers en de CBO's toch al als onevenwichtig wordt ervaren.’’ De ondernemingsorganisaties pleiten ook voor een wettelijke plicht voor de CBO's om individuele gebruikers te informeren over het gebruik en de achterliggende aannames bij het in rekening brengen van kosten. Daarbij willen zij dat gebruikers als belanghebbenden betrokken worden bij besluiten over tariefsverhogingen en de wettelijke mogelijkheid krijgen om daar bezwaar tegen te maken. Visser: ,,De huidige wet miskent de positie van gebruikers volledig. Wel betalen maar totaal geen inspraak hebben.’’ Ondernemers zijn overgeleverd aan de macht van de CBO’s, aldus Visser. ,,Ondernemers betaalden al voor muziekgebruik aan BUMA (auteursrecht) en SENA (naburig recht); voor beeldgebruik aan VIDEMA (tot 2018 volledige vrijwaring auteursrecht). Nu komen daar LIRA en VEVAM bij en NORMA (voor naburig recht); voor het beperkt kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk, zowel op papier als digitaal, aan Stichting Reprorecht.’’  

actueel
13-06-2018 10:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...