‘Baas mag werknemer aanspreken op ongezonde levensstijl’

53 procent van de Nederlanders vindt dat een werkgever een werknemer mag aanspreken op zijn of haar ongezonde levensstijl. Bij roken gaat het nog een stapje verder. Daarover geeft bijna 20 procent van de Nederlanders aan dat werknemers gedwongen mogen worden om te stoppen.  

Dit blijkt uit onderzoek van Robidus onder 1.100 werknemers. Uit het onderzoek van het bedrijfsadviesbureau voor Sociale Zekerheid blijkt ook dat 65 procent van de werkende Nederlanders vindt dat werkgevers persoonlijke hulp moeten bieden aan werknemers als hun privésituatie hierom vraagt.
Lijdt het werk onder de gezondheidsproblemen van een werknemer, dan vindt 88 procent van de Nederlanders dat de werknemer dit bespreekbaar moet maken. Het signaleren van gezondheidsproblemen is niet altijd even gemakkelijk. Werkgevers voelen een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van hun medewerkers, maar het daadwerkelijk signaleren van problemen is nog een behoorlijke opgave.
De huidige wetgeving verbiedt het de werkgever ook in veel gevallen om zich te bemoeien met het privéleven van de werknemer. Bij ziekmelding mag een werkgever bijvoorbeeld niet vragen wat de klachten zijn. 

actueel
05-12-2018 08:12

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...