‘Baten en kosten duurzaamheid niet bij dezelfde partij’

Het is onterecht om werkelijk duurzame gebouwen te vergelijken met alle C-label kantoren in Nederland. Het label zegt namelijk niets over de prestaties op het gebied van energieverbruik en al helemaal niets over comfort en kwaliteit van de werkplek. Een duurzaam gebouw is namelijk ook goed voor haar gebruikers op het gebied van welzijn en gezondheid, bereikbaarheid, technologie en hospitality. Dit kan in een gemiddeld C-label niet zo maar.  

Tot nu toe ziet het overgrote deel van de vastgoedmarkt op tegen het gesprek tussen verhuurder en huurder om de lusten en lasten van een werkelijk duurzame en gezonde werkomgeving bespreekbaar te maken. Een veel gehoord argument is dat de baten en de kosten niet bij dezelfde partij liggen, de zogeheten Split Incentive. Ook de veel gebruikte model-huurovereenkomst van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ-Model) helpt niet bij het verduurzamen. Volgens Nils Bonder, directeur van adviesbureau Consult, worden de bestaande rekenvoorbeelden over de toegevoegde waarde van duurzaam vastgoed nog te weinig toegepast. „Wij hebben deze modellen geanalyseerd en een interessante invalshoek aan toegevoegd die ervoor zorgt dat de output gebruikt kan worden door beleggers, beheerders en makelaars om werkelijk onderscheid te gaan maken tussen reguliere kantoren en gezonde en werkelijk duurzame kantoren. Het geeft inzicht in de totale exploitatielasten (in plaats van alleen de huurprijs, red.) voor huurder en verhuurder en toont aan welke duurzaamheidsaspecten nu en via een onderhoudsplan gefaseerd kunnen worden uitgevoerd, om ook in de toekomst verder te verduurzamen.’’  

De huurder wordt, naast de exploitatielasten, ook de verschillen getoond tussen investeringen die leiden tot meer comfort, kwaliteit. Bonder: „De uitkomst wordt vervolgens uitgelegd in eenheden die interessant zijn voor de bedrijfsvoering van de organisatie die het vastgoed huurt. Denk aan medewerkerstevredenheid, kosten van gezondheid en welzijn per medewerker, per gewerkt uur en in relatie tot ziekteverzuim en productiviteit. Daarmee wordt de vastgoedmarkt ‘verlost’ van de split incentive discussie. Dat staat vast!’’ De huurder is namelijk met de cijfermatige onderbouwing bewuster van de voordelen van werkelijk verduurzaamd en gezond vastgoed en laat zich niet meer leiden door label C. „Een hogere huurprijs wordt zelfs een non-issue, waardoor de investeerder zijn gewenste hogere waarde krijgt’’, aldus Bonder. „De enige extra stap die nodig is, zijn de afspraken tussen huurder en verhuurder over prestaties en het gebruik van het vastgoed vast te leggen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en niet alleen bij aanvang. De beheerfase wordt veel belangrijker en dienen vastgelegd te worden met aparte SLA’s en/of prestatiecontracten.’’

actueel
27-06-2018 14:06

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...