Bemetering en sturing op energieverbruik zorgvastgoed

Uit recente marktonderzoeken, in opdracht van banken, blijkt dat zorgorganisaties nog flinke stappen moeten maken. De banken realiseren zich steeds meer dat de gezondheid van de door hen verstrekte financieringen bepaald wordt door de duurzaamheid van het gefinancierde vastgoed. Investeringen die een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat en het vastgoed verbeteren, hebben een grotere kans op financiering en herfinanciering.

De duurzaamheidsambities vragen de komende jaren een behoorlijke inspanning van de zorgsector. Door de duurzaamheidsperformance te koppelen aan de financieringsbehoefte en een mogelijke invloed op de toekenning van zorggelden, wordt uiteindelijk een duurzame zorgsector en daarmee een duurzame maatschappij gecreëerd. Ongeacht welke doelstellingen de overheid stelt is het zaak dat de zorgsector tijdig begint met het doorvoeren van de noodzakelijke maatregelen om eraan te voldoen. Volgens Martijn Knops, adviseur zorgvastgoed bij AAG, kan de overheid verschillende energiedoelstellingen opleggen aan het zorgvastgoed. ,,Bijvoorbeeld een energielabel-eis, zoals ook gangbaar is in de kantorenmarkt. Of doelstellingen die sturing geven aan het reduceren van het daadwerkelijke energieverbruik. Eventueel kunnen lagere zorgvergoedingen gelden, als de doelstellingen niet gerealiseerd worden. Bemetering en sturing op het energieverbruik kunnen dus als alternatief op een label-eis worden ingezet, maar andere instrumenten zijn ook nog denkbaar.’’ De eerder opgelegde EED-wetgeving en daaruit voortvloeiende energiescans uit 2015 blijven een waardevol gegeven. Zorgorganisaties die afgeleide energiebesparende maatregelen hebben verwerkt in hun meerjarenonderhoudsplannen (MJOP), hebben met deze focus een voorsprong op de zorgorganisaties die nog moeten beginnen.

actueel
22-11-2017 13:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...