Benchmark Zakelijke Mobiliteit: zo regelen werkgevers hun mobiliteit

NS heeft haar tweede Benchmark Zakelijke Mobiliteit gepubliceerd. Daarin vertellen zo’n 600 werkgevers hoe zij hun mobiliteit regelen. De auto blijkt nog altijd leidend, maar 32 procent van de bedrijven zegt actief te sturen op minder autokilometers.

Aantrekkelijk werkgeverschap staat bovenaan de lijst wat werkgevers belangrijk vinden bij het nemen van mobiliteitsmaatregelen of het opstellen van een mobiliteitsbeleid. Vorig jaar, bij de eerste Benchmark, vond 30 procent van de werkgevers dat het meest belangrijke, nu is dat verdubbeld naar 60 procent. 

De kosten voor mobiliteit worden minder belangrijk geacht, CO2-uitstoot staat wel hoger in de belangstelling. In de benchmark wel aandacht voor die kosten van mobiliteit: voor medewerkers die zakelijk rijden met hun privéauto is een werkgever gemiddeld zo’n 6.000 euro per jaar kwijt aan reiskosten, blijkt uit de Benchmark. Een leaseauto kost een werkgever jaarlijks gemiddeld bijna €18.000. Dit is nog exclusief de kosten van een eventuele wagenparkbeheerder. 

Bij leaseauto’s lijken de kosten wellicht op het eerste gezicht vrij duidelijk te zijn, maar in de praktijk is er bijna altijd sprake van verborgen kosten die behoorlijk aantikken. De milieukosten zijn dan nog niet meegenomen.

Ook dit jaar blijkt meer dan de helft (52%) van de medewerkers van de ondervraagde bedrijven de auto te gebruiken om naar hun werk te reizen. Ten opzichte van de vorige benchmark (53%) is dit vrijwel niet veranderd.

Toch zijn er ook grote verschillen ten opzichte van de vorige benchmark. Zo is het aantal leaseauto’s veel groter (was 7%, nu 17%) binnen de ondervraagde organisaties. Ook geven veel minder organisaties een reiskostenvergoeding (daalde van 69% naar 48%). Dit is deels te verklaren door het grotere aantal leaseauto’s maar ook door het feit dat mobiliteitskaarten, OV-regelingen en mobiliteitsbudgetten juist vaker worden aangeboden

Ook geeft het document diverse manieren, tips en weetjes die werkgevers kunnen gebruiken om medewerkers te stimuleren om minder en anders te reizen met de auto en bewuster keuzes te maken. Want de auto is vaak de spreekwoordelijke olifant in de kamer: veel werkgevers vinden het lastig om autogebruik intern ter discussie te stellen vanwege alle sentimenten er omheen.

actueel
27-02-2018 16:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...