Bermgras nieuwe grondstof?

De regio Zuidwest-Drenthe onderzoekt de mogelijkheden om bermgras te gebruiken als grondstof voor diverse toepassingen. Hierin werkt de regio samen met diverse onderwijsinstellingen en partners in het bedrijfsleven. De Provincie Drenthe ondersteunt de initiatieven met een subsidie van iets meer dan € 70.000.  

Gemaaid bermgras wordt tot op heden niet hergebruikt. Het wordt over het algemeen gecomposteerd of vergist, waarmee de afvalstof laag op de duurzaamheidsladder staat. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn om de vezels van het bermgras te hergebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld grondverbeteraars, karton of plaatmateriaal. Om vanuit bermgras een bruikbare vezel te realiseren is volgens de een machine noodzakelijk die het vocht uit het bermgras verwijdert.
De Drentse onderneming Vepa is al ver met de proeven die moeten leiden tot volwaardig meubilair op basis van deze nieuwe grondstof. Inge Wiekema van Vepa: „Momenteel loopt in Italië een onderzoek voor ons of er een machine gebouwd kan worden voor de productie van meubelplaten uit bermgras. Die machine moet het versneden gras heel dicht op elkaar persen. e gebruiken daarbij geen lijm maar natuurlijke mineralen als bindmiddel zodat het voor honderd procent een bio-product is. In een oven worden de platen afgebakken.” 

Duurzaamheid
02-10-2018 15:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...