Bestaande industriële gasketels elektrificeren?

In Nederland staan ruim 5.000 gasgestookte vlamketels die warmte leveren aan industriële bedrijven, glastuinbouw, warmtenetten, blokverwarming gestapelde bouw en de utiliteit zoals ziekenhuizen. Nu Nederland van het gas gaat, is het de vraag of deze ketels ook elektrisch kunnen draaien. Een consortium van verschillende partijen gaat het onderzoeken.  

De inzet (aantal draaiuren per jaar en vermogen) verschilt sterk per situatie. Om de toenemende duurzame energie productie met fluctuerende energie bronnen zoals wind en zon te versnellen en te zorgen voor een aanzienlijke CO2 reductie zal er een steeds grotere behoefte ontstaan aan zowel additionele elektriciteitsvraag als ook flexibele elektriciteitsvraag op momenten van overschot aan goedkope groene stroom.
Om de baseload warmtevraag te elektrificeren zijn Power2heat opties zoals een warmtepomp en electroboilers. Voor de flexibele load zijn technieken met een hoger rendement (COP) op korte termijn nog te kostbaar qua investering. ECN part of TNO en de projectpartners zien potentie in het omturnen van de bestaande industriële gasketels naar hybride ketels die flexibel kunnen opereren en reageren.
Bij drie praktijkcases gaat de retrofit toepassing onderzocht worden. In de tuinbouw, in de gebouwde omgeving en in de industrie. Het resultaat moet inzicht geven wat de technische en economische randvoorwaarde zijn om dit op relatief korte termijn (

actueel
12-12-2018 16:12

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...