‘Betere resultaten met evenwichtige man/vrouw verdeling’

Managementteams met een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen halen betere resultaten volgens talrijke indicatoren. Dit blijkt uit een studie van Sodexo. Over een periode van vijf jaar werden vijftigduizend managers over de hele wereld ondervraagd en gevolgd.  

De operationele marges, de klanttevredenheid en de trouw van de medewerkers bleken het hoogst binnen gemengde teams, met name teams met een vrouw-manverhouding tussen veertig en zestig procent. Sophie Bellon, Chairwoman of the Board of Directors of Sodexo, ,,Een verplicht quotum zorgt voor een versnelling. Het komt dan op de agenda van organisaties en daar wordt het, net als veel andere zaken, gewoon iets dat gedaan en gemeten moet worden. Maar ik ben niet voor quota ‘sec’. Je hebt meer nodig, zoals de juiste cultuur en mindset binnen de organisatie.’’ De studie laat zien dat een goede man/ vrouw balans gewoon goed voor de business is:

-    de operationele marges stijgen veel meer binnen gemengde teams dan binnen andere teams;

-    het gemiddelde percentage van trouw van de medewerkers ligt bij gemengde teams meer dan scht procentpunten hoger dan bij andere teams;

-    het gemiddelde percentage van klantentrouw ligt bij gemengde teams meer dan negen procentpunten hoger dan bij andere teams;

-    de betrokkenheidsgraad van de medewerkers ligt bij gemengde teams meer dan veertien procentpunten hoger dan bij andere eenheden.

-    bij eenheden met evenveel mannen als vrouwen lag het aantal ongevallen met twaalf procentpunten lager dan bij andere eenheden.  

De studie naar de man/vrouwbalans bouwt voort op eerder gevoerd onderzoek binnen en buiten het bedrijf en versterkt Sodexo’s inzet voor diversiteit en een inclusieve bedrijfscultuur. De huidige raad van bestuur van de onderneming bestaat voor vijftig procent uit vrouwen. 32 procent van de directiefuncties wereldwijd wordt bekleed door vrouwen. Voor de functies van het middenmanagement en het locatiemanagement bedraagt dit cijfer 46 procent. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd om in 2025  veertig procent vrouwen in senior management te bereiken en heeft tien procent van de bonussen gekoppeld aan deze statistiek.

actueel
06-07-2018 12:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...