‘Beveiliging, receptie en servicedesk blijven pareltjes FM’

De totale tevredenheid over de performance van de facilitaire service als geheel verbetert licht. De tevredenheid over de verschillende facilitaire diensten laat echter nog grote verschillen zien. En daarmee een flink verbeterpotentieel zien. High touch services als beveiliging, receptie en servicedesk scoren wederom erg goed en blijven de pareltjes van facility management. Aantrekkelijke gebouwen en een optimale beleving van eten & drinken blijken de belangrijkste drivers voor succes te zijn.

Dit kan worden geconcludeerd uit de ‘Facilitaire Performance 2018’, waarin Hospitality Group, net als voorgaande jaren, de tevredenheid van zo’n 20.000 respondenten analyseert en rapporteert. Facilitaire services in kantoren, zorg en onderwijs laten in 2018 met een tevredenheidsscore van 7,2 een ruime voldoende en een lichte verbetering ten opzichte van 2017 zien. Ruimte voor verbetering ligt bij de werkplek en warmedrankenautomaten.

„Er zijn nog volop kansen voor organisaties om zich echt te onderscheiden. Vooral de ‘war for talent’ vraagt om scherpere keuzes in serviceconcepten’’, aldus Sigrid van der Pluijm en Tim van Asch van Hospitality Group. „De focus dient hierbij te liggen op inspirerende en schone werkomgevingen met een herkenbare identiteit. Bij eten & drinken zien we dat beter op de gebruiker afgestemde concepten al zorgen voor een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar.’’

Om gebruikers en hun voorkeuren nog beter te begrijpen, maakt Hospitality Group gebruik van persona-onderzoeken, waarbij op basis van acht persona’s (archetype van een gebruiker) inzicht wordt verkregen wordt in drijfveren, wensen en behoeften van gebruikers. Uit de resultaten blijkt dat binnen organisaties vaak twee of drie ‘typen’ gebruikers dominant aanwezig zijn. „Dit onderstreept de noodzaak tot scherpere keuzes; ‘one-size-fits-no-one’. Vooral het onderwijs excelleert in serviceconcepten gericht op de nieuwe generaties.’’  

actueel
10-07-2018 12:07

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...