Bewuster van de enorme verspilling door Challenge 2018

Bijna honderdzeventig kledingstukken, 143 telefoons, zes deelnemende bedrijven, acht samenwerkingspartners en twaalfduizend Zuidassers bereikt. Dit is in een notendop het resultaat van de Green Business Challenge 2018. Mooie cijfers, maar het resultaat reikt verder dan dit.

De zeer gemotiveerde young professionals van Loyens & Loeff, RAI Amsterdam, GO VU en Accenture hebben geleerd dat afwachten geen effect heeft als het om duurzaamheid gaat. Zij hebben zelf een focuspunt bepaald, hebben bedrijven actief benaderd en samenwerking opgezocht met bekende duurzame bedrijven, zoals MUD Jeans, Dutch Spirit, Van Hulley, Fairphone, Sims Recycling, Closing the Loop, Hemd en E-waste Arcade.

Bij zes deelnemende bedrijven Circl, CBRE, de VU, Accenture, Loyens & Loeff en RAI Amsterdam maakten de teams aantrekkelijke displays, met speciale bakken waar mobiele telefoons, overhemden, pakken en spijkerbroeken in gedeponeerd konden worden. De Challengers gaan er nu voor zorgen dat hun samenwerkingspartners de ingezamelde spullen nieuw leven inblazen.

Dutch Spirit maakt maatpakken van oude pakken, Van Hulley maakt boxershorts van oude overhemden, Closing the Loop redt per ingeleverde oude telefoon een telefoon van de afvalberg in een derde wereldland, Sims recycling zorgt dat het materiaal van de oude telefoons goed wordt hergebruikt. Bovendien geeft Fairphone een korting van veertig euro op een Fairphone voor elke ingeleverde oude telefoon.

Minstens zo belangrijk als deze concrete resultaten, is de awareness die de challengers hebben gecreëerd met deze actie. Door samen te werken met grote spelers op de circulaire markt en hun initiatieven goed te promoten, maakten zij Zuidassers bewuster van de enorme verspilling die gepaard gaat met kleding en elektronica. En zij maakten consumenten in Zuidas bewuster van de alternatieven die er zijn.

actueel
26-04-2018 13:04

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...