Bezwaar maken tegen BTW privégebruik auto heeft weinig zin

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat ruim 478.000 ondernemers een bezwaar tegen de BTW en het privégebruik van de auto van de zaak hebben ingediend. Daarvan is het grootste deel afgewezen omdat er geen nadere onderbouwing was ingediend. Er zijn 1.847 bezwaarschriften door de fiscus wel inhoudelijk behandeld.  

Op 1 juli 2011 is er een forfaitaire regeling gaan gelden voor de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Er wordt hierbij in principe gerekend met een vast percentage van 2,7%  van de catalogusprijs van de auto van de zaak als de ondernemer/chauffeur geen kilometerregistratie bijhoudt. Sinds de invoering van dit systeem werden er zo’n twee miljoen bezwaren ingediend, onder meer door ondernemers die stelden dat de werkelijke kosten van het privégebruik veel lager waren dan die 2,7%.  De Hoge Raad gaf eerder aan dat ondernemers recht hebben op teruggave, als zij door het forfait meer BTW hebben betaald dan nodig was geweest over de (werkelijke) uitgaven die waren toe te rekenen aan het privégebruik. Maar dan moest wel onderbouwd worden dat die kosten daadwerkelijk lager waren. Als er geen sluitende kilometeradministratie was, moest de ondernemer dus de omvang van het privégebruik (per auto) aannemelijk maken. Van de door 478.000 ondernemers ingediende bezwaren hebben er 1.847 op tijd een onderbouwing aangeleverd. Deze bezwaren zijn dan ook door de Belastingdienst inhoudelijk behandeld. De rest is dus al meteen ongegrond verklaard. 

actueel
08-01-2019 16:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...