Bijna Energieneutrale gebouwen (BENG) kennen veel voordelen

De energieprestatie van een gebouw geeft aan hoe energiezuinig het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden geregeld aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen. Ook bestaande gebouwen kunnen we naar BENG (een Bijna Energie Neutraal Gebouw) aanpassen.

Wij hebben het al vaker over #DeNieuweNorm, een initiatief van Kantoor vol Energie, onderdeel van Platform31. Nog een keer kort toegelicht: De Nieuwe Norm staat voor een kantoor dat op locatie net zoveel energie opwekt als dat het kantoor en de kantoorgebruiker(s) nodig hebben. Kantoren met hun gebruikers mogen volgens De Nieuwe Norm slechts 50 kWh/m2 jaar verbruiken. De belangrijkste verschillen tussen De Nieuwe Norm en BENG zijn:

-      BENG richt zich alleen op nieuwbouw en De Nieuwe Norm richt zich vooral op bestaande kantoren en is ook toepasbaar op nieuwbouw.

-      BENG gaat uit van 50 kWh/m2 voor het energiegebruik van het kantoor, terwijl De Nieuwe Norm uitgaat van 35 kWh/m2 per jaar.

-      BENG stelt geen eisen aan het verbruik van de Gebruiker en De Nieuwe Norm gaat uit van maximaal 15 kWh/m2 per jaar.

-      BENG staat het gebruik van fossiel opgewekte energie toe (25 kWh/m2 per jaar) en De Nieuwe Norm gaat uit van honderd procent duurzaam opgewekte energie.

-      BENG stelt geen eisen aan het binnenmilieuklimaat en De Nieuwe Norm gaat uit van een optimale situatie voor het binnenmilieuklimaat.

-      BENG vraagt niet om gegarandeerde prestaties.

BREEAM, LEED, GPR en Greencalc+ zijn beoordelingsmethodes om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Zij worden gebruikt om gebouwen te analyseren en gericht te kunnen verbeteren. De scope van de onderdelen waarop de duurzaamheidsprestatie wordt bepaald, verschilt per beoordelingsmethode en is in alle gevallen breder dan alleen energie.

De Nieuwe Norm is geen beoordelingsmethode, maar is een set van randvoorwaarden om op basis van een ValueCase tot energieneutrale kantoren te komen. De Nieuwe Norm focust alleen op het behalen van energieneutraliteit in combinatie met een comfortabele en gezonde werkplek. Alle genoemde beoordelingsmethodes zijn goed te combineren met De Nieuwe Norm. De Nieuwe Norm vervangt deze beoordelingsmethoden niet en vice versa.

actueel
05-03-2018 12:03

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...