Biofiel ontwerp met succes implementeren

Gebaseerd op de veertien patronen van een biofiel ontwerp, heeft consultancy-bureau Terrapin een reeks casestudy's samengesteld die het best een succesvol biofiel ontwerp demonstreren. Deze casestudies omvatten een breed scala aan soorten gebouwen, locaties, schalen en gebruiksdoelen, waaronder stadsparken, kantoorgebouwen, campussen, gezondheidszorgvoorzieningen en woongebouwen.

Elke casestudy analyseert de aanwezige patronen, hoe ze met succes door de ontwerpers zijn geïmplementeerd en de gezondheidsresultaten die ze ondersteunen. Deze casestudy's zijn bedoeld om ontwerpers, eigenaren van gebouwen en bedrijven te helpen beter te begrijpen hoe een biofiel ontwerp met succes kan worden geïmplementeerd om de gezondheids- en economische voordelen ervan te maximaliseren. Een van de voorbeelden is een kantoorgebouw van Cookfox aan Avenue of the Americas in New York. Het biofiele ontwerp was rechtstreeks van invloed op de herinrichting van het gebouw tijdens de renovatie. Cookfox heeft al vroeg in het proces biofiele ontwerppatronen geïntegreerd in de renovatie. Meest in het oog springend zijn de 24 bijna drie meter hoge ramen die uitkijken op een groendak. Meer dan negentig procent van de bureaus heeft hier direct zicht op. Kortom: een inspirerend uitzicht.

actueel
01-02-2018 10:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...