Biofiel ontwerp met succes implementeren

Gebaseerd op de veertien patronen van een biofiel ontwerp, heeft consultancy-bureau Terrapin een reeks casestudy's samengesteld die het best een succesvol biofiel ontwerp demonstreren. Deze casestudies omvatten een breed scala aan soorten gebouwen, locaties, schalen en gebruiksdoelen, waaronder stadsparken, kantoorgebouwen, campussen, gezondheidszorgvoorzieningen en woongebouwen.

Elke casestudy analyseert de aanwezige patronen, hoe ze met succes door de ontwerpers zijn geïmplementeerd en de gezondheidsresultaten die ze ondersteunen. Deze casestudy's zijn bedoeld om ontwerpers, eigenaren van gebouwen en bedrijven te helpen beter te begrijpen hoe een biofiel ontwerp met succes kan worden geïmplementeerd om de gezondheids- en economische voordelen ervan te maximaliseren. Een van de voorbeelden is een kantoorgebouw van Cookfox aan Avenue of the Americas in New York. Het biofiele ontwerp was rechtstreeks van invloed op de herinrichting van het gebouw tijdens de renovatie. Cookfox heeft al vroeg in het proces biofiele ontwerppatronen geïntegreerd in de renovatie. Meest in het oog springend zijn de 24 bijna drie meter hoge ramen die uitkijken op een groendak. Meer dan negentig procent van de bureaus heeft hier direct zicht op. Kortom: een inspirerend uitzicht.

actueel
01-02-2018 10:02

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...