Biofiel ontwerp met succes implementeren

Gebaseerd op de veertien patronen van een biofiel ontwerp, heeft consultancy-bureau Terrapin een reeks casestudy's samengesteld die het best een succesvol biofiel ontwerp demonstreren. Deze casestudies omvatten een breed scala aan soorten gebouwen, locaties, schalen en gebruiksdoelen, waaronder stadsparken, kantoorgebouwen, campussen, gezondheidszorgvoorzieningen en woongebouwen.

Elke casestudy analyseert de aanwezige patronen, hoe ze met succes door de ontwerpers zijn geïmplementeerd en de gezondheidsresultaten die ze ondersteunen. Deze casestudy's zijn bedoeld om ontwerpers, eigenaren van gebouwen en bedrijven te helpen beter te begrijpen hoe een biofiel ontwerp met succes kan worden geïmplementeerd om de gezondheids- en economische voordelen ervan te maximaliseren. Een van de voorbeelden is een kantoorgebouw van Cookfox aan Avenue of the Americas in New York. Het biofiele ontwerp was rechtstreeks van invloed op de herinrichting van het gebouw tijdens de renovatie. Cookfox heeft al vroeg in het proces biofiele ontwerppatronen geïntegreerd in de renovatie. Meest in het oog springend zijn de 24 bijna drie meter hoge ramen die uitkijken op een groendak. Meer dan negentig procent van de bureaus heeft hier direct zicht op. Kortom: een inspirerend uitzicht.

actueel
01-02-2018 10:02

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...