Biofiel ontwerp met succes implementeren

Gebaseerd op de veertien patronen van een biofiel ontwerp, heeft consultancy-bureau Terrapin een reeks casestudy's samengesteld die het best een succesvol biofiel ontwerp demonstreren. Deze casestudies omvatten een breed scala aan soorten gebouwen, locaties, schalen en gebruiksdoelen, waaronder stadsparken, kantoorgebouwen, campussen, gezondheidszorgvoorzieningen en woongebouwen.

Elke casestudy analyseert de aanwezige patronen, hoe ze met succes door de ontwerpers zijn geïmplementeerd en de gezondheidsresultaten die ze ondersteunen. Deze casestudy's zijn bedoeld om ontwerpers, eigenaren van gebouwen en bedrijven te helpen beter te begrijpen hoe een biofiel ontwerp met succes kan worden geïmplementeerd om de gezondheids- en economische voordelen ervan te maximaliseren. Een van de voorbeelden is een kantoorgebouw van Cookfox aan Avenue of the Americas in New York. Het biofiele ontwerp was rechtstreeks van invloed op de herinrichting van het gebouw tijdens de renovatie. Cookfox heeft al vroeg in het proces biofiele ontwerppatronen geïntegreerd in de renovatie. Meest in het oog springend zijn de 24 bijna drie meter hoge ramen die uitkijken op een groendak. Meer dan negentig procent van de bureaus heeft hier direct zicht op. Kortom: een inspirerend uitzicht.

actueel
01-02-2018 10:02

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...