Booking.com test drie werkplekconcepten naast elkaar

Boekingswebsite Booking.com gaat in haar eigen kantoor drie nieuwe werkplekconcepten testen, als opmaat voor het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam. Een zoektocht die moet leiden naar een werkomgeving die aansluit bij de specifieke behoeften van medewerkers, de productiviteit stimuleert en onderlinge samenwerking nog beter faciliteert.   

Het campus-concept, dat bestaat uit werkgebieden in grote open ruimtes. Het is de bedoeling dat hier in stilte gewerkt wordt. Voor 1-op-1 overleg, telefoongesprekken of vergaderingen kan worden uitgeweken naar de zogeheten break-out area, direct naast het werkgebied. Het ‘nest’-concept speelt in op het verminderen van de geluidsoverlast bij de bron. Akoestische panelen rondom de werkstations (6-8 bureaus) zorgen voor een eigen ‘nest’ als teamgebied. Dit verhoogt de samenwerking binnen het team, terwijl dit tegelijkertijd afleiding door geluidsoverlast tussen verschillende teams beperkt.
Het derde concept, het menu-concept, speelt vooral in op de autonomie van individuen om die werkomgeving te kiezen die op dat moment het beste bij hun activiteiten past. Omdat medewerkers hier gemachtigd zijn om te kiezen waar en wanneer ze werken, zijn ze mobieler - wat de onderlinge samenwerking kan bevorderen.
Global Manager Corporate Real Estate Bob Elshof : „Om te kijken welke van die drie het beste gaat werken, starten we binnenkort een grote pilot. In ons kantoor The Bank gaan we circa 3000 m2 volledig renoveren, waar we alle drie de concepten gaan realiseren en gedurende een periode van drie maanden gaan monitoren”, zegt hij in de nieuwste editie van het magazine van Smart workplace.

Bureaus
13-12-2018 16:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...