Brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ vernieuwd

De brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ heeft onlangs een inhoudelijke update gekregen. De brochure betreft een publicatie van Rockwool met vuistregels aangaande brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit 2012. De publicatie werd in samenwerking met Arcadis ontwikkeld.  

De brochure behandelt de brandveiligheid van constructieonderdelen. De prestatie-eisen worden toegelicht aan de hand van de gebouwfuncties wonen, gezondheidszorg, logies, kantoren, onderwijs, winkels en industrie. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van het Bouwbesluit. De brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ reikt tips en adviezen aan om de brandveiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen dan het Bouwbesluit voorschrijft.
De volgende onderwerpen zijn toegevoegd, dan wel nader toegelicht in de meest recente versie: brandveiligheid van gevels, grote brandcompartimenten, schadebeperking en EPBD 2018 (Energy Performance of Buildings Directive). De nieuwe versie van de brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ kan gedownload worden op de website: rockwool.nl/vuistregelsbrandveiligheid

actueel
04-12-2018 08:12

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...