Brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ vernieuwd

De brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ heeft onlangs een inhoudelijke update gekregen. De brochure betreft een publicatie van Rockwool met vuistregels aangaande brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit 2012. De publicatie werd in samenwerking met Arcadis ontwikkeld.  

De brochure behandelt de brandveiligheid van constructieonderdelen. De prestatie-eisen worden toegelicht aan de hand van de gebouwfuncties wonen, gezondheidszorg, logies, kantoren, onderwijs, winkels en industrie. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van het Bouwbesluit. De brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ reikt tips en adviezen aan om de brandveiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen dan het Bouwbesluit voorschrijft.
De volgende onderwerpen zijn toegevoegd, dan wel nader toegelicht in de meest recente versie: brandveiligheid van gevels, grote brandcompartimenten, schadebeperking en EPBD 2018 (Energy Performance of Buildings Directive). De nieuwe versie van de brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ kan gedownload worden op de website: rockwool.nl/vuistregelsbrandveiligheid

actueel
04-12-2018 08:12

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...