CE keurmerk IoT gewenst

Apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet, moeten een soort CE-keurmerk voor privacy krijgen om te zorgen dat ze voor gebruikers privacy-veilig zijn.  De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid hiervoor om aan de hand van de bestaande richtlijn voor radiorandapparatuur veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos met het internet verbonden zijn (CE keurmerk), zo stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

  Verschillende Kamerleden hadden de minister vragen gesteld over de verplichting om apparaten te certificeren. In de besprekingen in Brussel heeft Nederland voorgesteld om in de Verordening de mogelijkheid te creëren om verplichte certificering voor te kunnen schrijven, voor producten, processen en/of diensten die in bijzonder kwetsbaar blijken vanwege de zwakke veiligheid. De andere lidstaten waren echter niet overtuigd van het feit dat deze verordening de juiste plek is om verplichte certificering in te regelen. Een behoorlijk aantal lidstaten trekt zelfs een rode lijn als het gaat om de mogelijkheid om certificaten verplicht te kunnen stellen. Deze landen vonden de kosten en lasten voor bedrijven namelijk te hoog en zetten in op een vrijwillige zelf-assessment naast certificering in de e-Privacy verordening op te nemen. De verordening is onderwerp van discussie in de Europese Commissie én het Europees Parlement. Want daar gaan volgens Keijzer wel stemmen op om, zeker in de toekomst, verplichte certificering mogelijk te maken. „Het is echter nog niet bekend of dat onderdeel zal worden van het definitieve standpunt van het Europees Parlement.”

actueel
05-09-2018 10:09

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...