CE keurmerk IoT gewenst

Apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet, moeten een soort CE-keurmerk voor privacy krijgen om te zorgen dat ze voor gebruikers privacy-veilig zijn.  De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid hiervoor om aan de hand van de bestaande richtlijn voor radiorandapparatuur veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos met het internet verbonden zijn (CE keurmerk), zo stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

  Verschillende Kamerleden hadden de minister vragen gesteld over de verplichting om apparaten te certificeren. In de besprekingen in Brussel heeft Nederland voorgesteld om in de Verordening de mogelijkheid te creëren om verplichte certificering voor te kunnen schrijven, voor producten, processen en/of diensten die in bijzonder kwetsbaar blijken vanwege de zwakke veiligheid. De andere lidstaten waren echter niet overtuigd van het feit dat deze verordening de juiste plek is om verplichte certificering in te regelen. Een behoorlijk aantal lidstaten trekt zelfs een rode lijn als het gaat om de mogelijkheid om certificaten verplicht te kunnen stellen. Deze landen vonden de kosten en lasten voor bedrijven namelijk te hoog en zetten in op een vrijwillige zelf-assessment naast certificering in de e-Privacy verordening op te nemen. De verordening is onderwerp van discussie in de Europese Commissie én het Europees Parlement. Want daar gaan volgens Keijzer wel stemmen op om, zeker in de toekomst, verplichte certificering mogelijk te maken. „Het is echter nog niet bekend of dat onderdeel zal worden van het definitieve standpunt van het Europees Parlement.”

actueel
05-09-2018 10:09

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...