CO2-schaduwprijs voor inkoopprojecten

De Rijksoverheid wil in 2050 circulair opereren. Met circulair en klimaatneutraal inkopen kan op jaarbasis 1 megaton CO2 bespaard worden. De diverse overheden geven jaarlijks € 73 mrd uit aan het inkopen van goederen en diensten. Het Rijk gaat dit jaar inkoopprojecten die veel CO2 -en grondstoffen besparen, ondersteunen. Ook komen er netwerken waar inkopende partijen van elkaar kunnen leren en gaan lokale overheden experimenteren met CO2-schaduwprijzen.

Vanuit de Rijksoverheid wordt dit jaar € 7,5 mln geïnvesteerd in klimaatneutraal en circulair inkopen. Voor provincies, waterschappen, gemeenten, zelfstandige bestuursorganisaties (ZBO’s) en zorgorganisaties komen verschillende inkoopregelingen en trainingen. Dit meldt Pianoo, het expertisecentrum voor aanbestedingen, wat valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Eén van de manieren om klimaatneutraal in te kopen is het hanteren van een CO2-schaduwprijs. Hierbij wordt de CO2-impact van producten of diensten meegewogen bij de aanbesteding door er een prijs aan te hangen. Het instellen van een reële CO2-prijs wordt door veel partijen gezien als een effectieve manier om de CO2-uitstoot terug te dringen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaan samen met gemeenten, waterschappen en provincies in een pilot ervaring opdoen met het gebruik van CO2-schaduwprijzen. Schaduwprijzen worden volgens Pianoo nu vooral gehanteerd in de bouwsector en in de grond- weg- en waterbouw, meldt Duurzaam Bedrijfsleven op haar site. In andere sectoren waar veel CO2-impact is, liggen ook mogelijkheden. Dat zijn bijvoorbeeld de gas- en elektriciteitssector of de mobiliteitssector.

actueel
23-01-2019 14:01

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...