Circulaire catering voor Rijkswaterstaat en CJIB

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken. Ook de catering moet mee in die ambitie. Dat riep wel de vraag op wat circulaire catering precies is. ,,Voordat we konden aanbesteden, moesten we dat heel duidelijk krijgen voor onszelf’’, vertelt Rob Heijink, categoriemanager catering Rijk. ,,Circulariteit is een begrip dat nog voornamelijk wordt toegepast op producten, voor diensten is het veel minder ver ontwikkeld.’’ 

Volgens Heijink is de markt op dit punt volop in beweging. ,,Veel cateraars hebben al innovatieve oplossingen om bijvoorbeeld verspilling tegen te gaan en reststromen te hergebruiken. Daarom zijn we juni vorig jaar gestart met een uitgebreide verkenning van deze en andere initiatieven op het gebied van circulaire catering.’’ Heijink en zijn collega's nodigden om te beginnen tien marktpartijen uit om te horen hoe zij invulling geven aan circulariteit. ,,We ontdekten dat het niveau en de ontwikkeling erg uiteenlopen.’’

Een bezoek aan voorbeeldlocaties van de marktpartijen, zoals Circl van ABN AMRO, bevestigde die conclusie. ,,Niemand bleek precies te weten wat circulaire catering is en al helemaal niet hoe de circulaire keuken er over een jaar of vijf uitziet. Het was dus zaak om zelf duidelijk onze doelen en verwachtingen op papier te zetten. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat alle medewerkers van Rijkswaterstaat en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kunnen genieten van een lekkere, gezonde én betaalbare lunch, afgestemd op hun uiteenlopende behoeftes.’’

Terwijl de bedrijfsbezoeken in volle gang waren, dacht het aanbestedingsteam na over een optimale inkoopprocedure. Heijink: ,,We zijn niet op zoek naar de partij die het verhaal het mooiste op papier kan zetten. We willen een partner die de catering van Rijkswaterstaat en het CJIB de komende jaren echt circulair maakt. Daarom hebben we gekozen voor de Mededingingsprocedure met Onderhandeling. Dit betekent dat we eerst een voorselectie maken op basis van het DNA en de visie van de marktpartijen.’’

Slechts drie van hen gaan uiteindelijk door naar de gunningsfase. Dat is volgens Heijink ook gunstig voor de inschrijvers: zij hoeven niet allemaal bij aanvang al een uitgebreid plan in te leveren. ,,Het doel van deze aanpak is om een partner te vinden waarmee het concept circulariteit de komende jaren kan worden doorontwikkeld. Daarvoor stellen we een innovatiebudget beschikbaar, maar we verwachten ook van de cateringpartner dat hij zelf investeert in innovaties. Bovendien werken we met jaarplannen, waarin we samen duidelijk vastleggen wat de doelstellingen zijn en hoe we die meten.’’

Het streven is dat de nieuwe cateraar op 4 februari 2019 gaat starten. De definitieve gunning wordt verwacht op 21 november.

actueel
14-03-2018 09:03

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...