‘Circulaire’ sloop Stadhuistoren Eindhoven

Ruim een jaar geleden ging het digitale materialenplatform feestelijk live. Wethouder Mary-Ann Schreurs van de gemeente Eindhoven schroefde eigenhandig de eerste deur los, als symbolische start van de demontage van de Stadhuistoren.  

Deuren en deurklinken, vloertegels, stenen van binnenmuren, tl-inbouwarmaturen; op het materialenplatform konden de inwoners van Eindhoven digitaal snuffelen tussen alle materialen die vrij zouden komen bij de verduurzaming van de Stadhuistoren van Eindhoven. Een groot deel van de vrijkomende materialen werd te koop aangeboden op het materialenplatform. Inmiddels is vrijwel alles verkocht. Tegelijkertijd zijn diverse materialen tijdens de renovatie op een creatieve manier hergebruikt. Zo zijn de systeemplafonds ingezet als gevelisolatie én afwerking en werden er kasten gemaakt van de houten binnendeuren, ook het hang- en sluitwerk van de deuren is hergebruikt. Lamellenrails zijn toegepast om de vloeivloeren strak en recht af te kunnen werken. In Nederland wordt de komende jaren een grote hoeveelheid panden gesloopt. Slechts drie procent van de materialen die hierbij vrijkomen, wordt hoogwaardig hergebruikt. !MPULS, het consortium dat samen met gemeente Eindhoven zeven gemeentelijke gebouwen verduurzaamt, wil anders omgaan met materialen en deze zo veel mogelijk hergebruiken. „Slim hergebruik van materiaal is in de praktijk zeker mogelijk. Wij hebben ontdekt dat het cruciaal is om de informatie rondom vrijkomende materialen actief te delen met burgers en marktpartijen, dan komt circulariteit vanzelf op lokaal niveau op gang“, aldus Machiel Karels, prestatiemanager duurzaamheid bij !MPULS. Binnenkort wordt ook het materiaal dat vrijkomt bij de renovatie van de laagbouw van het Stadhuis op het platform aangeboden. Social return, het bieden van werk(ervarings)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, is ook een belangrijk issue binnen het project. Gemiddeld werd 36 procent van de arbeidsuren tijdens de sloopwerkzaamheden ingevuld door arbeidsparticipanten.

actueel
03-07-2018 10:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...