‘Circulaire’ sloop Stadhuistoren Eindhoven

Ruim een jaar geleden ging het digitale materialenplatform feestelijk live. Wethouder Mary-Ann Schreurs van de gemeente Eindhoven schroefde eigenhandig de eerste deur los, als symbolische start van de demontage van de Stadhuistoren.  

Deuren en deurklinken, vloertegels, stenen van binnenmuren, tl-inbouwarmaturen; op het materialenplatform konden de inwoners van Eindhoven digitaal snuffelen tussen alle materialen die vrij zouden komen bij de verduurzaming van de Stadhuistoren van Eindhoven. Een groot deel van de vrijkomende materialen werd te koop aangeboden op het materialenplatform. Inmiddels is vrijwel alles verkocht. Tegelijkertijd zijn diverse materialen tijdens de renovatie op een creatieve manier hergebruikt. Zo zijn de systeemplafonds ingezet als gevelisolatie én afwerking en werden er kasten gemaakt van de houten binnendeuren, ook het hang- en sluitwerk van de deuren is hergebruikt. Lamellenrails zijn toegepast om de vloeivloeren strak en recht af te kunnen werken. In Nederland wordt de komende jaren een grote hoeveelheid panden gesloopt. Slechts drie procent van de materialen die hierbij vrijkomen, wordt hoogwaardig hergebruikt. !MPULS, het consortium dat samen met gemeente Eindhoven zeven gemeentelijke gebouwen verduurzaamt, wil anders omgaan met materialen en deze zo veel mogelijk hergebruiken. „Slim hergebruik van materiaal is in de praktijk zeker mogelijk. Wij hebben ontdekt dat het cruciaal is om de informatie rondom vrijkomende materialen actief te delen met burgers en marktpartijen, dan komt circulariteit vanzelf op lokaal niveau op gang“, aldus Machiel Karels, prestatiemanager duurzaamheid bij !MPULS. Binnenkort wordt ook het materiaal dat vrijkomt bij de renovatie van de laagbouw van het Stadhuis op het platform aangeboden. Social return, het bieden van werk(ervarings)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, is ook een belangrijk issue binnen het project. Gemiddeld werd 36 procent van de arbeidsuren tijdens de sloopwerkzaamheden ingevuld door arbeidsparticipanten.

actueel
03-07-2018 10:07

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...