‘Cleaning, catering en technisch onderhoud belangrijk’

Het eerste FM-Trendrapport, dat in 2015 verscheen, was meteen ook het eerste serieuze initiatief om de Belgische FM-markt in kaart te brengen. De totstandkoming van de tweede editie, die onlangs werd gepresenteerd, mocht op meer enthousiaste medewerking rekenen. De samenwerking tussen FM, HR en ICT lijkt meer dan ooit noodzakelijk.

Facility Managers zijn op velerlei wijze betrokken bij een groot aantal projecten, dat gepaard gaat met aanzienlijke investeringen, invloed heeft op het klimaat en het welzijn van de medewerkers. Het FM-Trendrapport 2017 wil het beeld van de FM-markt en het marktvolume preciezer vastleggen, evenals trends en toekomstige ontwikkelingen duiden. Anno 2017 blijft de Facility Manager vaak nog op de achtergrond, terwijl hij als generalist een belangrijke rol speelt in het dagelijkse reilen en zeilen van elke organisatie. De Facility Manager stuurt bovendien strategische projecten als maatschappelijk verantwoord ondernemen, mobiliteit et cetera.

De respondenten werden ondergebracht in vier groepen: Facilitair departement van een organisatie, Facilitaire dienstverlener, Adviseur Facility Management en Onderwijsinstelling met opleiding facility management. Een reeks vragen was gemeenschappelijk voor alle deelnemende categorieën. Alle resultaten werden anoniem verwerkt. Na het afsluiten van de online-enquête werden de resultaten getoetst bij opinieleiders en marktdeskundigen. Hiervoor werden rondetafelgesprekken en interviews opgezet.

Ook nu bleek het een hele uitdaging om de volledige markt voor facility management in België in kaart te brengen. De groep significante facilitaire dienstverleners is ten opzichte van 2015 in elk geval groter geworden. Het rapport brengt de verschillende deelmarkten in kaart en zet ze af tegen de cijfers uit het eerste rapport uit 2015. De volledige Belgische FM-markt, zowel interne als externe markt (outsourcing), totaliseert een omzet van 4,2 miljard euro. Dit is vijf procent hoger dan twee jaar geleden. De vermelde cijfers zijn exclusief vastgoed.

De belangrijkste facilitaire diensten die worden uitbesteed zijn cleaning en catering. Net zoals in het eerste FM-Trendrapport is cleaning goed voor 32 procent van de totale FM-markt. Catering haalt een aandeel van 24 procent, een lichte daling tegenover de resultaten uit 2015, waar catering nog 25 procent vertegenwoordigde. Technisch onderhoud plaatst zich met 19 procent aandeel op een derde plaats voor wat uitbestede FM-diensten betreft, op de voet gevolgd door beveiliging (18 procent aandeel). Facility Managers bevestigen dat cleaning, catering en technisch onderhoud de belangrijkste facilitaire diensten zijn die ze outsourcen.

 

actueel
23-02-2018 09:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...