Compensatie voor inschrijvers bij mislukte aanbesteding

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van VVD en CDA om verplichte compensatie bij een mislukte aanbesteding te regelen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken belooft het onderwerp toe te voegen aan het lopende onderzoek naar tenderkosten.  

Het onderwerp werd aan de kaak gesteld naar aanleiding van de evaluatie van de aanbestedingswet en het traject Beter Aanbesteden. De aanleiding was een onderzoek van bureau Significant, waaruit bleek dat van alle tenders drie tot vijf procent mislukt. Tussen 2013 en 2015 gaat het om 866 mislukte aanbestedingen, waarbij slechts bij één tender een vergoeding is betaald. Geregeld moet een tender worden overgedaan en dan zijn opnieuw extra tenderkosten te verwachten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het theater in Den Bosch, het Feringa Lab van de universiteit Groningen of de renovatie van museum Arnhem. Bijna alle opdrachtgevers nemen in de kleine lettertjes een passage op dat bij een mislukte aanbesteding geen bedragen worden vergoed. Hier wordt meestal een extra clausule aan toegevoegd dat het verboden is naar de rechter te stappen. De praktijk is dus dat de inschrijvers volledig voor de kosten opdraaien en geen enkel bedrag vergoed krijgen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dit onredelijk. De staatssecretaris gaat nu aan de slag met verschillende scenario’s om die praktijk te doorbreken. Het ligt voor de hand om een passage op te nemen in de verplichte Gids proportionaliteit. Het lijkt noodzakelijk om opdrachtgevers expliciet te verbieden om zo’n passage op te nemen, mogelijk aangevuld met een richtlijn voor een redelijke vergoeding.  

actueel
13-06-2018 11:06

Best bekeken

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...

Boei uw gebouwen met nieuwe inspectiemethode

Kent u RgdBOEI® al? Dit is een integrale inspectie- en adviesmethode voor gebouwen, ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst. RgdBOEI® integreert diverse inspecties, bijvoorbeeld op brandveiligheid en energieprestatie, tot een integraal advies- en uitvoeringsplan. Een uitkomst voor de ...