DGMR eerste WELL Performance Testing Organization in Europa

Als eerste bureau in Europa en als één van de weinige bureaus wereldwijd is DGMR sinds deze week officieel WELL Performance Testing Organization. Deze certificering maakt het mogelijk om namens Green Business Certification Inc (GBCI) WELL-assessments uit te voeren op gezondheidsaspecten in gebouwen. DGMR is daarmee het enige bureau in Europa dat een volledig WELL-traject kan begeleiden.

Onlangs certificeerde het GBCI de eerste twee WELL Performance Testing Agents van Nederland, Marjon van Harten en Coen van der Graaf. Vanuit DGMR als gecertifi ceerde organisatie beoordelen ze de prestaties van gebouwen op het gebied van gezondheid. De certificering van DGMR en medewerkers voorziet in de behoefte van opdrachtgevers om snel te kunnen schakelen en een Nederlandse partij als aanspreekpunt te hebben. De doorlooptijd van het assessment, de zogenoemde WELL Performance Verification, kan maar liefst één tot anderhalve maand worden ingekort. Partijen die kiezen voor een WELL-certifi catie zijn niet meer afhankelijk van assessoren die van ver moeten komen, wat ook in kosten een voordeel kan opleveren voor opdrachtgevers. Advies tot en met beoordeling. Daarnaast kan DGMR
partijen continuïteit bieden. Opdrachtgevers konden al de hulp in roepen van onze drie WELL Accredited Professionals, waaronder de eerste in Nederland, voor advies en procesbegeleiding. Nu kunnen hieraan de WELL-assessments toegevoegd worden, zodat DGMR het volledige traject van advies tot en met beoordeling kan uitvoeren.

actueel
15-04-2019 15:04

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...