Daling energiekosten zorgt voor winst ziekenhuizen

Het energieverbruik van het Amsterdam UMC, locatie AMC, is in vier jaar tijd met 26 procent gereduceerd, door onder meer het aanbrengen van ledverlichting, optimalisering van het energiezorgsysteem en renovatie van de gevels. Het ziekenhuis zag de energiekosten in 2017 dalen van 10,7 miljoen euro naar 6,7 miljoen euro. Dit blijkt uit een analyse van 72 jaarverslagen over 2017.  

De onderzochte ziekenhuizen zijn samen verantwoordelijk voor 88 procent van de omzet van de sector en behaalden in 2017 een nettoresultaat van 450 miljoen euro. In 2016 was dit nog 386 miljoen euro. De totale stijging van de zorgkosten voor de ziekenhuizen is in 2017 met 1,4 procent (tot in totaal 22,6 miljard) de laagste in jaren. De totale energiekosten van de onderzochte ziekenhuizen omvatten vorig jaar 139 miljoen euro. De winst is toegenomen omdat de bedrijfsopbrengsten met 1,6 procent zijn gestegen. De lasten stegen ook, maar veel minder dan in 2016. De positieve cijfers leveren een betere solvabiliteit op met een gemiddelde van 25,3 procent in 2017 tegen 23,7 procent in 2016. De financiële reserve van ziekenhuizen is samen bijna 6 miljard euro. De betere financiële situatie blijkt verder uit het geringe aantal ziekenhuizen dat in 2017 rode cijfers schreef: slechts zes van de 72. De productie van de ziekenhuizen staat onder druk. Zowel het aantal klinische opnamen als het aantal klinische verpleegdagen daalde met drie procent. De daling in opnames heeft te maken met een verschuiving van opnames in ziekenhuizen naar zorg in de eerste lijn, zoals de huisarts en zelfstandige behandelcentra. Uit de cijfers van de jaarverslagenanalyse blijkt dat ondanks het dalende aantal patiënten de zogeheten patiëntgebonden kosten wel zijn toegenomen (1,9 procent). Dit is het gevolg van nieuwe en vaak duurdere behandelmethoden en nieuwe dure medicijnen.

actueel
27-06-2018 14:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...