De efficiëntie van nudging op de werkplek

De productiviteit van medewerkers is uitgegroeid tot de grootste managementuitdaging. Met behulp van workplace design en workplace services is de (gedragspsychologische) motivatietechniek ‘nudging’ een effectieve methode om de productiviteit en efficiëntie van de medewerkers te vergroten.

In algemene zin verwijst ‘nudging’ naar het toepassen van kennis uit de gedragspsychologie in het onbewust veranderen van gedrag. Door gedragsverandering vanuit de persoon zelf te laten plaatsvinden, wordt verandering niet opgedrongen en daardoor als natuurlijker ervaren. De verandering wordt in kleine stappen genomen en de medewerker krijgt elke keer een klein zetje in de juiste richting. Op die manier kan een organisatie onbewust gedrag beïnvloeden en deze afstemmen met de vooropgezette doelen.

Onder invloed van de dienstverlenende activiteiten en medewerkers kunnen de medewerkers die zich bezighouden met de kernactiviteiten enorm worden beïnvloed. Vanuit de gedragspsychologie is bekend dat mensen onderbewust de bewegingen, houding en manier van spreken van anderen overnemen. Dit spiegelen vindt plaats in allerlei dagelijkse interacties. En het mooiste is dat, zowel de persoon die spiegelt als diegene die gespiegeld wordt, dit vaak niet doorhebben.

Die wetenschap kan goed ingezet worden in gedragsverandering. Als een bepaalde houding of gedrag gewenst is van medewerkers, dan kunnen facilitair medewerkers daar een waardevolle bijdrage in leveren. Als zij getraind worden in het laten zien van de juiste houding en gedrag en dit laten consequent zien, beïnvloeden zij hiermee de andere medewerkers.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat staand vergaderen de vergadertijd een-vierde inkort. En dat zonder de kwaliteit van de besluitvorming negatief te beïnvloeden. Het introduceren van staand vergaderen kan een goede manier zijn om onbewust het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Door nudging gaat de efficiëntie van vergaderingen en daarmee de productiviteit omhoog.

Nudging kan ook helpen bij doelstellingen als het vergroten van kennisdeling of meer innovatief gedrag binnen een organisatie. Om medewerkers te motiveren met collega’s van andere afdelingen te mengen, kunt u de opzet van bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants aanpassen of koffiehoekjes aanpassen. Hiermee stimuleert u dat medewerkers elkaar ontmoeten en met elkaar praten. Deze plekken moeten vanzelfsprekend zo worden ontworpen, gebouwd en ingericht dat ze uitnodigen om standpunten en ideeën uit te wisselen.

 

actueel
16-04-2018 16:04

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...