De invloed van werkomgeving op stress

Steeds meer gevallen van burn out, een bovengemiddeld ziekteverzuim, veel taken, weinig autonomie. Veel wisten we al,  maar als je het artikel ‘Werkdruk’ in Schoolfacilities leest, dan krijg je een beter beeld van het leven op school dan via de stakende meesters en juffen op het Malieveld. En dit beeld is niet zo mooi.  

Volgens Erik Smid van het CfPB zijn er allerlei maatregelen bedacht om de werkdruk op school te verminderen. Opvallend is dat weinig maatregelen geëvalueerd zijn. Het artikel stelt de vraag of de werkende mens in het onderwijs zich bewust is van de fysische omstandigheden: 'welke invloed hebben licht, lucht, geluid en temperatuur op de gezondheid?' In dit verband komt Smid aan het woord. Uit zijn afstudeerwerk ‘Stress in relatie tot de fysieke omgeving’ (2016) wordt uitgebreid geciteerd. Het artikel sluit aan bij de ervaring van het CfPB: er is weinig systematisch onderzoek naar de werkomgeving en de mogelijkheden die te gebruiken om  stress van onderwijsgevenden te reduceren. De onderzoeksmethoden liggen klaar, maar kennelijk is de houding ‘we doen het er maar mee’. Meten van de invloed van werkomgeving op stress en werkdruk kan zo wel eens verrassende inzichten opleveren.

actueel
05-07-2018 15:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...