De invloed van werkomgeving op stress

Steeds meer gevallen van burn out, een bovengemiddeld ziekteverzuim, veel taken, weinig autonomie. Veel wisten we al,  maar als je het artikel ‘Werkdruk’ in Schoolfacilities leest, dan krijg je een beter beeld van het leven op school dan via de stakende meesters en juffen op het Malieveld. En dit beeld is niet zo mooi.  

Volgens Erik Smid van het CfPB zijn er allerlei maatregelen bedacht om de werkdruk op school te verminderen. Opvallend is dat weinig maatregelen geëvalueerd zijn. Het artikel stelt de vraag of de werkende mens in het onderwijs zich bewust is van de fysische omstandigheden: 'welke invloed hebben licht, lucht, geluid en temperatuur op de gezondheid?' In dit verband komt Smid aan het woord. Uit zijn afstudeerwerk ‘Stress in relatie tot de fysieke omgeving’ (2016) wordt uitgebreid geciteerd. Het artikel sluit aan bij de ervaring van het CfPB: er is weinig systematisch onderzoek naar de werkomgeving en de mogelijkheden die te gebruiken om  stress van onderwijsgevenden te reduceren. De onderzoeksmethoden liggen klaar, maar kennelijk is de houding ‘we doen het er maar mee’. Meten van de invloed van werkomgeving op stress en werkdruk kan zo wel eens verrassende inzichten opleveren.

actueel
05-07-2018 15:07

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...