De inzet van beveiligers…

Corporate security management komt neer op het beschermen van personeel, bezittingen en belangen van een organisatie. Het gaat erom dat de activiteiten van het bedrijf ongestoord door kunnen gaan en dat er geen hinder of onderbreking is van de reguliere bedrijfsactiviteiten. Het waarborgt de continuïteit van de organisatie.

,,Daarom is het belangrijk de beveiliging op niveau te houden en ook met enige regelmaat de efficiency daarvan te peilen’’, aldus aan Michiel de Weger, Executive Risk Advisor. ,,Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van beveiligers. Het is belangrijk dat je als organisatie kunt op- en afschalen naarmate je organisatie en de omgeving veranderen (rightsizing, red.). Om risico's zo goed mogelijk af te dekken, moet een organisatie naar verschillende aspecten kijken om haar security optimaal in te richten.’’

Hierbij wordt simpel gezegd gekeken wanneer er beveiligers, maar ook receptionisten, nodig zijn en hoeveel er moeten zijn om de veiligheid te waarborgen. De Weger: ,,Denk er hierbij bijvoorbeeld aan dat na acht uur ’s avonds alleen nog maar een nachtbeveiliger hoeft te zijn of misschien zelfs helemaal niet. Het is hierbij erg belangrijk om ook te kijken naar de reactietijd. Dus hoe snel kan een beveiliger bij een incident zijn en wat is hierbij de norm. Met deze norm kan worden gekeken hoeveel beveiligers op een locatie aanwezig moeten zijn.’’

Er wordt gekeken naar wat de taken van beveiligers of receptionisten zijn en wat zij nog meer zouden kunnen doen. ,,Er zijn ongeveer vijftig activiteiten die een beveiliger of receptionist op zich kan nemen en daarmee de tijd van zijn dienst goed kan benutten’’, oordeelt De Weger. ,,Taken zoals controlerondes door het gebouw en bij de ingang bij incidenten kunnen ingrijpen, kunnen worden uitgevoerd in combinatie met bijvoorbeeld beveiligingschecks, post rondbrengen en controles van brandblussers.’’

Hierbij wordt gekeken hoe taken van beveiligers of receptionisten sneller of beter gedaan kunnen worden, zoals het verhogen van de snelheid van toelaten van mensen. Volgens De Weger is bijvoorbeeld bij receptionisten nog winst te behalen door aanmeldzuilen te gaan gebruiken. Waar de bezoeker zijn naam intikt en gelijk een toegangspas krijgt en er automatisch wordt gebeld naar de medewerk(st)er met wie de bezoeker een afspraak heeft. Zo kun je soms van drie naar twee of van twee naar één receptioniste. Zelfs met aftrek van de nodige investering kan dit tienduizenden euro’s op jaarbasis schelen.

actueel
13-03-2018 12:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...