De meest gezonde en duurzame werkomgeving

Verf die CO2 opneemt, een intuïtief interieur, stabureaus met een beweegcoach, relaxstoelen die het brein resetten, een ‘menukaart’ voor gezond werken en flexibele ritswanden. Al deze producten en diensten worden de komende tijd beoordeeld door een team, bestaande uit experts, gebouweigenaar Cairn en organisator De Nieuwe Draai. Doel is om daaruit een consortium samen te stellen.

Dit samenwerkingsverband gaat het kantoorgebouw Pharos onder handen nemen, te beginnen met de negentiende verdieping, om daar een ‘healthy working showcase’ van te maken. De dertig bedrijven die hebben gepitcht zijn geselecteerd uit bijna honderd inzendingen na een oproep aan de markt. De variatie is groot: van projectbureaus, aannemers en architecten tot aanbieders van specifieke producten of diensten op het gebied van licht, akoestiek, binnenklimaat, gezonde voeding, beweging, groen, kantoorinrichting, sport en ontspanning, hergebruik van afval en het monitoren van het gebouw én de mensen daarin. Een van de overkoepelende thema’s van Pharos is dat het gebouw richting geeft aan de circulaire economie. Veel bedrijven speelden hierop in. Behalve afval van elders, is ook het afval uit Pharos zelf interessant voor de ondernemers. Een compostmachine maakt van organisch afval uit bijvoorbeeld de kantine in 24 uur droge compost. Behalve een focus op materiaal was er ook veel aandacht voor de mensen die straks in Pharos werken. Het belangrijkst is dat zij zich vitaal en happy voelen, beseffen veel bedrijven. Planten dragen daaraan bij. Uit de talloze mogelijkheden om van Pharos een gezond, circulair gebouw te maken dat de werk community optimaal ondersteunt, moet het testteam de komende weken een keuze gaan maken. Welke oplossingen versterken elkaar, welke bedrijven zouden goed kunnen samenwerken? Waar kunnen door samenwerking nieuwe innovaties ontstaan en tussen welke partijen voelen we al een chemie? Wie brengen de beste energie in het gebouw en wie kan verantwoordelijkheid nemen voor de beloofde resultaten?

actueel
06-02-2018 09:02

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...