De meest gezonde en duurzame werkomgeving

Verf die CO2 opneemt, een intuïtief interieur, stabureaus met een beweegcoach, relaxstoelen die het brein resetten, een ‘menukaart’ voor gezond werken en flexibele ritswanden. Al deze producten en diensten worden de komende tijd beoordeeld door een team, bestaande uit experts, gebouweigenaar Cairn en organisator De Nieuwe Draai. Doel is om daaruit een consortium samen te stellen.

Dit samenwerkingsverband gaat het kantoorgebouw Pharos onder handen nemen, te beginnen met de negentiende verdieping, om daar een ‘healthy working showcase’ van te maken. De dertig bedrijven die hebben gepitcht zijn geselecteerd uit bijna honderd inzendingen na een oproep aan de markt. De variatie is groot: van projectbureaus, aannemers en architecten tot aanbieders van specifieke producten of diensten op het gebied van licht, akoestiek, binnenklimaat, gezonde voeding, beweging, groen, kantoorinrichting, sport en ontspanning, hergebruik van afval en het monitoren van het gebouw én de mensen daarin. Een van de overkoepelende thema’s van Pharos is dat het gebouw richting geeft aan de circulaire economie. Veel bedrijven speelden hierop in. Behalve afval van elders, is ook het afval uit Pharos zelf interessant voor de ondernemers. Een compostmachine maakt van organisch afval uit bijvoorbeeld de kantine in 24 uur droge compost. Behalve een focus op materiaal was er ook veel aandacht voor de mensen die straks in Pharos werken. Het belangrijkst is dat zij zich vitaal en happy voelen, beseffen veel bedrijven. Planten dragen daaraan bij. Uit de talloze mogelijkheden om van Pharos een gezond, circulair gebouw te maken dat de werk community optimaal ondersteunt, moet het testteam de komende weken een keuze gaan maken. Welke oplossingen versterken elkaar, welke bedrijven zouden goed kunnen samenwerken? Waar kunnen door samenwerking nieuwe innovaties ontstaan en tussen welke partijen voelen we al een chemie? Wie brengen de beste energie in het gebouw en wie kan verantwoordelijkheid nemen voor de beloofde resultaten?

actueel
06-02-2018 09:02

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...