De meest gezonde en duurzame werkomgeving

Verf die CO2 opneemt, een intuïtief interieur, stabureaus met een beweegcoach, relaxstoelen die het brein resetten, een ‘menukaart’ voor gezond werken en flexibele ritswanden. Al deze producten en diensten worden de komende tijd beoordeeld door een team, bestaande uit experts, gebouweigenaar Cairn en organisator De Nieuwe Draai. Doel is om daaruit een consortium samen te stellen.

Dit samenwerkingsverband gaat het kantoorgebouw Pharos onder handen nemen, te beginnen met de negentiende verdieping, om daar een ‘healthy working showcase’ van te maken. De dertig bedrijven die hebben gepitcht zijn geselecteerd uit bijna honderd inzendingen na een oproep aan de markt. De variatie is groot: van projectbureaus, aannemers en architecten tot aanbieders van specifieke producten of diensten op het gebied van licht, akoestiek, binnenklimaat, gezonde voeding, beweging, groen, kantoorinrichting, sport en ontspanning, hergebruik van afval en het monitoren van het gebouw én de mensen daarin. Een van de overkoepelende thema’s van Pharos is dat het gebouw richting geeft aan de circulaire economie. Veel bedrijven speelden hierop in. Behalve afval van elders, is ook het afval uit Pharos zelf interessant voor de ondernemers. Een compostmachine maakt van organisch afval uit bijvoorbeeld de kantine in 24 uur droge compost. Behalve een focus op materiaal was er ook veel aandacht voor de mensen die straks in Pharos werken. Het belangrijkst is dat zij zich vitaal en happy voelen, beseffen veel bedrijven. Planten dragen daaraan bij. Uit de talloze mogelijkheden om van Pharos een gezond, circulair gebouw te maken dat de werk community optimaal ondersteunt, moet het testteam de komende weken een keuze gaan maken. Welke oplossingen versterken elkaar, welke bedrijven zouden goed kunnen samenwerken? Waar kunnen door samenwerking nieuwe innovaties ontstaan en tussen welke partijen voelen we al een chemie? Wie brengen de beste energie in het gebouw en wie kan verantwoordelijkheid nemen voor de beloofde resultaten?

actueel
06-02-2018 09:02

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...