De nieuwe manier van werken

We herinneren ons allemaal wel de beelden van de assemblagelijn van Ford en de papiermolens uit het begin van de twintigste eeuw. Als we die beelden vergelijken met de manier waarop we nu werken en hoe onze werkplek er uit ziet, dan kunt je op z’n minst spreken van een evolutie. Gekeken naar de afgelopen twintig jaar, is de snelheid waarin veranderingen plaatsvinden, toegenomen en kun je misschien zelfs spreken van een revolutie.

Consultant Peter Drucker gaf het in 1959 al aan in zijn ‘Landmarks of Tomorrow’. De kenniswerker is in opkomst. Drie decennia later was hij er van overtuigd dat kennis een grotere economische waarde heeft dan land, arbeiders of financiële middelen. Nu de realiteit van veranderende werkplekken een feit lijkt te zijn, worden organisaties wakker en is men begonnen met de inhaalslag naar de situatie die Drucker 40 jaar geleden al voorspelde.

De verandering van onze manier van werken ontwikkelt zich in hoog tempo van individueel en routinematig naar projectmatig werk. Medewerkers werken meer en vaker samen in groepen en teams. De teams bestaan uit een diversiteit van medewerkers en werkt met een even diverse kennis en expertise aan het oplossen van complexe problemen. Dit zijn vaak unieke problemen die vaak een afwijkende en creatieve manier van denken en werken vereisen.

Door de combinatie van mobiele computerapparatuur, breedband (draadloze) dataverbindingen en uiteenlopende applicaties ontstaat een situatie waarin we volledig plaats onafhankelijk zijn. Dit ondersteunt de ontwikkeling waar we niet meer uitsluitend op een kantoorlocatie ons werk hoeven te doen. We hebben nu de mogelijkheden om overal te werken. Met een laptop en een VoIP-client heeft een medewerker in de basis alle mogelijkheden om te werken en zijn of haar kennis in te brengen in een projectgroep die niet dagelijks bij elkaar hoeft te komen.

Binnen het concept faciliteiten werd voorheen het gebouw verstaan. Met de huidige en komende ontwikkelingen moet het concept faciliteiten breder worden geïnterpreteerd en omvat je alle ruimten waar werken mogelijk is. Deze ruimten moeten voldoen aan vier eisen:

-      Interactiemogelijkheden (visueel, fysiek, virtueel)

-      Wendbaar (flexibel en aanpassingsmogelijkheden)

-      Divers (inzetbaar voor meer activiteiten en functies)

-      Capaciteit (effectief de fysieke en virtuele eisen van de gebruiker ondersteunen)

Gebouwen worden net zo intelligent als haar gebruikers. Idealiter zelfs intelligenter. Door het slim toepassen van slimme technologie die niet alleen data verzamelt, maar deze ook gebruikt om de dienstverlening aan de gebruiker van de locatie naar een hoger niveau te tillen. In de nabije toekomst zijn (kantoor-)gebouwen in staat om autonoom de werkomgeving heel specifiek af te stemmen op haar gebruikers. Een locatie biedt hiermee de faciliteiten en mogelijkheden voor een toenemende diversiteit in zowel gewoonten en werkvoorkeuren.

actueel
30-05-2018 11:05

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...