De toegevoegde waarde van wellbeing programma’s

Het succes van een bedrijf wordt tegenwoordig niet alleen beoordeeld op basis van winst en omzet, maar ook op basis van of de organisatie talent kan aantrekken, motiveren en vasthouden. Daarom worden programma’s voor verbetering van het werknemerswelzijn steeds populairder. Het is echter meer dan alleen een gratis abonnement op de sportschool.

Welzijn heeft drie aspecten, zo is te lezen op de website van ISS Nederland: fysiek welzijn, emotioneel welzijn en sociaal welzijn. Elk aspect speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van het welzijn van werknemers, en het is essentieel dat bedrijfsmanagers die het welzijn van werknemers willen verbeteren, rekening houden met elk aspect.

Fysiek welzijn
Fysiek welzijn betekent een gezonde levensstijl. Dit omvat regelmatige gezondheidschecks, gezond eten en slechte gewoontes vermijden. Uit een recent onderzoek van het O.C. Tanner Institute kwam naar voren dat fysiek welzijn een grote impact heeft op het algemeen welzijn van een persoon. Het is voor werkgevers die het welzijn van werknemers willen verbeteren dan ook belangrijk om rekening te houden met het fysiek welzijn van elke werknemer.

Sociaal welzijn
Onderzoek toont aan dat werknemers met een ‘uitstekend sociaal welzijn’ productiever zijn dan personen met een ‘matig sociaal welzijn’. Door een omgeving te creëren die sociale interacties omarmt en aanspoort, kunnen bedrijven productiviteit bevorderen. Kantoortuinen, informele vergaderruimten en sociale bedrijfsevents zijn voorbeelden van manieren waarop een bedrijf een socialere wekomgeving kan creëren.

Emotioneel/mentaal welzijn
Emotioneel welzijn is het laatste aspect dat een rol speelt bij het algemeen welzijn van een werknemer. Dit aspect heeft te maken met het gevoel dat je het lot in eigen handen hebt en een zinvol leven leidt.

Het onderzoek van het O.C. Tanner Institute toonde aan dat goed emotioneel welzijn meer impact heeft op algemeen welzijn dan de andere twee aspecten. Dit houdt in dat werknemers met een goed emotioneel welzijn veel meer welzijn ervaren dan werknemers met een uitstekend sociaal en fysiek welzijn. Voor werkgevers is het belangrijk om werknemers het gevoel te geven onderdeel uit te maken van iets groters en om een positieve bedrijfscultuur te creëren door zich te richten op doelgericht leiderschap. Zo bepaal je grotendeels zelf de toegevoegde waarde van wellbeing programma’s.

actueel
23-11-2017 10:11

Best bekeken

Verleiden met Workplace Nudging

Tegenwoordig zijn huisvestingstrajecten vaak langlopende veranderprocessen. Het hele traject van visie, budget en ontwerp tot en met de uiteindelijke verhuizing duurt maanden, soms zelfs jaren. Vervolgens blijkt het dan nog eens erg tijdsintensief te zijn om medewerkers mee te krijgen in het ...

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...