De vele voordelen van een daktuin

Een daktuin aanleggen, zoals een moerasdak, is niet voor iedereen of ieder dak haalbaar. De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) adviseert op haar website om vooral verder te kijken dan alleen sedummatten. ‘Kies voor diversiteit in planten en bloemen en let daarbij goed op wat er in de natuur in uw regio voorkomt. En benut de voordelen van groendaken: isolatie, langere levensduur dakbedekking, waterbeheer, luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Isolatie
Groendaken werken verkoelend in de zomer en werken als een extra deken in de winter. Uit onderzoek is gebleken dat er in gebouwen met een groendak 23% minder energie voor verwarming nodig is. En bij het gebruik van airconditioning levert een groendak een lager verbruik van 75% op. Isolatie is van invloed op het energielabel van een pand.  

Geluidsisolatie
In een parkeergarage is dergelijke warmte-isolatie natuurlijk niet van belang, maar de geluidsisolatie wel. De dikte van het groendak is hierbij van belang. Een centimeter groendak is in het algemeen goed voor een vermindering van de geluidsweerkaatsing van zo’n 3½ decibel en een geluidsisolatie van 8 decibel.  

Brandwerend
Een groendak werkt ook brandvertragend. Normaal gesproken is de kans dat een dak met bitumen dakbedekking in de brand vliegt achtien tot vierentwintig keer groter dan bij een groendak. Bij een moerasdak is die kans uiteraard nog kleiner.  

Langere levensduur dakbedekking
Een groendak beschermt de dakbedekking tegen: uv-straling, regen, hagel en wind en temperatuurschommelingen.  

Waterbuffering en waterberging
Waterbuffering en waterberging op daken is momenteel een belangrijk thema in de dakenbranche. Daken zullen meer en meer ingezet worden om de riolering te ontzien. Op groendaken wordt het regenwater opgeslagen in planten en in het substraat. Dit is waterbuffering. Door verdamping verdwijnt een gedeelte hiervan weer terug in de atmosfeer.  

Luchtkwaliteit en stressverlaging
Een groendak draagt op verschillende manieren bij aan het leefklimaat in de stad. Een uitzicht op natuur werkt immers stressverlagend en is zodoende goed voor de gezondheid. Planten onttrekken CO2 uit de lucht. Bovendien vangt een groendak fijnstof op en voert deze af via het regenwater. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.  

Biodiversiteit
De bovenstaande groendakvoordelen gelden, in meer of mindere mate, zowel voor een sedumdak als een moerasdak. De echte reden om voor een moerasdak te kiezen is biodiversiteit.  
Biodiversiteit zorgt voor ecosysteemdiensten. Dit zijn diensten die worden geleverd aan de mens en gereguleerd worden door de natuur. Een voorbeeld is bestuiving door vlinders en bijen. Vlinders en bijen kunnen zich beter verspreiden via biodiverse groendaken en vinden daar ook hun voedsel. Door een betere verspreiding en een gezondere populatie van bijen, wordt de bestuiving van landbouwgewassen bevorderd. Zo zorgen zij indirect voor voedsel en een goede opbrengst waar iedereen van profiteert. Een diversiteit aan plantensoorten zorgt niet alleen voor betere omstandigheden voor dieren, maar beschermt ons ook tegen klimaatverandering, plagen en overwoekerende planten. Het sluit zodoende naadloos aan op de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Het gebruik van schone energie, het invoeren van strengere productiestandaarden en het tegengaan van voedselverspilling, ontbossing en overbevissing.

actueel
25-10-2017 09:10

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...