Deelnemers gezocht voor proef met groen in kantoorruimten

Welke gemeenten of ondernemers willen het fysiek en mentaal welbevinden van medewerkers op een goede en groene manier oppakken? Die vraag stellen DGBC en Wageningen Environmental Research. In het project ‘Planten voor prima binnenklimaat’ worden de effecten van planten op de luchtkwaliteit in kantoren en verzorgingshuizen gemeten met sensoren.

Bij de deelnemers worden de effecten op gezondheid en welbevinden geïnventariseerd via vragenlijsten onder medewerkers. Ook worden concentratietesten uitgevoerd, als maat voor productiviteit. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat planten een positief effect hebben op de relatieve luchtvochtigheid (meer dan vijf procent) en dat ze bijdragen aan een hoger privacy-gevoel van medewerkers. Hierdoor hebben ze minder last hebben van stress, kunnen ze zich beter concentreren en hebben ze een kortere herstelbehoefte. Op basis van expertkennis en informatie uit literatuur zijn besparingen berekend in energiekosten voor klimaatbeheersing, besparingen in ziekteverzuimkosten en een beter bedrijfsresultaat door de verbeterde productiviteit van de medewerkers en is de terugverdientijd van de investering in groen uitgerekend. ,,Dit zijn allemaal nog voorlopige resultaten’’, zegt projectleider Tia Hermans van Wageningen Environmental Research. ,,Uit ons nu lopende project blijkt wel duidelijk dat vergroening van de binnenruimtes veel potentie heeft.’’ In een vervolgproject willen de onderzoekers de gevonden resultaten toetsen op hun toepasbaarheid en robuustheid, door uitgebreidere metingen op meer locaties. Hermans: ,,Bovendien willen we kijken naar elementen waar we tot nu toe nog niet naar gekeken hebben, zoals geluidwering, decoratie en het energieverbruik. Daardoor zouden de maatregelen binnen korte tijd kunnen worden terugverdiend.’’

actueel
29-06-2018 10:06

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...