Deelnemers gezocht voor proef met groen in kantoorruimten

Welke gemeenten of ondernemers willen het fysiek en mentaal welbevinden van medewerkers op een goede en groene manier oppakken? Die vraag stellen DGBC en Wageningen Environmental Research. In het project ‘Planten voor prima binnenklimaat’ worden de effecten van planten op de luchtkwaliteit in kantoren en verzorgingshuizen gemeten met sensoren.

Bij de deelnemers worden de effecten op gezondheid en welbevinden geïnventariseerd via vragenlijsten onder medewerkers. Ook worden concentratietesten uitgevoerd, als maat voor productiviteit. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat planten een positief effect hebben op de relatieve luchtvochtigheid (meer dan vijf procent) en dat ze bijdragen aan een hoger privacy-gevoel van medewerkers. Hierdoor hebben ze minder last hebben van stress, kunnen ze zich beter concentreren en hebben ze een kortere herstelbehoefte. Op basis van expertkennis en informatie uit literatuur zijn besparingen berekend in energiekosten voor klimaatbeheersing, besparingen in ziekteverzuimkosten en een beter bedrijfsresultaat door de verbeterde productiviteit van de medewerkers en is de terugverdientijd van de investering in groen uitgerekend. ,,Dit zijn allemaal nog voorlopige resultaten’’, zegt projectleider Tia Hermans van Wageningen Environmental Research. ,,Uit ons nu lopende project blijkt wel duidelijk dat vergroening van de binnenruimtes veel potentie heeft.’’ In een vervolgproject willen de onderzoekers de gevonden resultaten toetsen op hun toepasbaarheid en robuustheid, door uitgebreidere metingen op meer locaties. Hermans: ,,Bovendien willen we kijken naar elementen waar we tot nu toe nog niet naar gekeken hebben, zoals geluidwering, decoratie en het energieverbruik. Daardoor zouden de maatregelen binnen korte tijd kunnen worden terugverdiend.’’

actueel
29-06-2018 10:06

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...