Deltaplan Duurzame Renovatie gepresenteerd

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft onlangs haar Deltaplan Duurzame Renovatie gepresenteerd. Het is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor onder meer winkels, supermarkten, kantoren, logistieke centra en maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en zorg. De inzet is om het einddoel niet in 2050, zoals het kabinet ambieert, maar al in 2040 te realiseren. Er zijn ruim zestig marktpartijen bij betrokken.  

Tijdens het Parijse klimaatakkoord hebben landen afgesproken dat de aarde de komende decennia maximaal 2⁰ C mag opwarmen. De opstellers van het Deltaplan constateren dat het huidige tempo van verduurzaming van gebouwen te laag is om aan die doelstelling te voldoen. Zij pleiten voor een inhaalslag, met grootschalige inzet van onder meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, energiezuinige apparaten en LED-verlichting. „De gebouwde omgeving is goed voor bijna veertig procent van het energieverbruik in Nederland’’, zegt DGBC-directeur Annemarie van Doorn. „Het potentieel voor verduurzaming in deze sector wordt op dit moment onvoldoende benut. Wij zijn het aan toekomstige generaties verplicht om onze impact op het klimaat terug te dringen. Daarvoor is niets minder dan een Deltaplan nodig, met als einddoel dat alle gebouwen in Nederland in 2040 ‘Paris Proof’ zijn.” Diederik Samsom, voorman van de onderhandelingstafel Gebouwde Omgeving, ontving uit handen van Van Doorn het Deltaplan. Hij toonde zich verheugd met het plan. „Op dit moment zijn we aan diverse klimaattafels met betrokken partijen in overleg over hun bijdrage aan de doelstelling om in 2030 in Nederland zeventig Megaton CO2 te besparen. Dat de vastgoedsector hierin haar verantwoordelijkheid neemt, is een goed teken. Een aantal van de plannen is onderwerp van gesprek aan onze tafel en keert zeker terug in ons advies aan het kabinet.’’ Het Deltaplan omvat vijf werkgroepen voor de gebouwfuncties kantoren, scholen, zorggebouwen, retail en logistiek. Directieleden van gerenommeerde bedrijven in Nederland staan aan het roer van deze werkgroepen. Iedere werkgroep ontwikkelt een routekaart om de verduurzamingsambitie binnen het segment te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat bijvoorbeeld een kantoorgebouw uiteindelijk maximaal 50 kilowattuur (kWh) per vierkante meter per jaar mag verbruiken. Voor andere gebouwfuncties zijn soortgelijke getallen vastgesteld. Ongeacht de functie komt dat neer op een besparing van twee-derde ten opzichte van nu. Het resterende één-derde deel van het huidige verbruik wordt door duurzame energie ingevuld, zoals windparken en geothermie. Dit gaat veel verder dan de huidige verplichting voor onder andere kantoren om in 2023 een C-label en in 2030 een A-label te hebben.

actueel
25-06-2018 12:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...