Digitaal aanbod zorginstellingen onder de maat

De nieuwe generatie senioren blijkt internet als belangrijk onderdeel van hun leven en zelfstandigheid te beschouwen, iets waar zorginstellingen nog niet op hebben ingespeeld. Ze zien de samenleving veranderen, maar doen er tot nu toe vrij weinig aan om daarin mee te gaan. Dit blijkt uit een onderzoek over hoe het huidige aanbod van televisie, internet en telefonie voor ouderen is geregeld.

Onderzoeksbureau Diversions kwam tot de conclusie dat slechts een klein percentage van de in totaal ruim honderdzestig onderzochte zorginstellingen plannen heeft om zijn aanbod van televisie, internet en telefonie aan te passen aan de behoeften van de toekomstige bewoners. Waar het nu vaak nog op vastloopt is geld, aldus het onderzoek. Zorginstellingen hebben niet de financiële middelen om grote digitale veranderingen door te voeren.

actueel
21-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...