E-health ergonomie zorgt voor langer doorwerken

Vroeger ging het bij de hospitality alleen om de ICT-werkomgeving. In het tijdperk van e-health ergonomie stellen het binnenklimaat, bureau, stoel, monitor en verlichting zich eveneens optimaal op de gebruiker in. Het kost de werkgever wel de nodige euro’s voor een gepast smart office of building, doch de werkopbrengst is er naar. Ook zijn er ineens veel beter ‘lastige’ vacatures in te vullen door quantified workers.

De werkende populatie vergrijst snel. En er is een groot te kort aan vakmensen. Een veel gebruikte oplossing voor deze problematiek is het langer laten doorwerken van de Nederlander. Dit moet dan fysiek en qua gezondheid wel mogelijk zijn. Lichamelijke beperkingen, een niet meer zo snelle geest en de invloed van slijtage en ouderdomsziekten kunnen flink roet in het arbeidseten gooien. Dan gaan de mensen de arbeidsongeschiktheid in. E-health, hospitality, robotica, domotica en AI zijn gelukkig goed in staat om het tij te keren. E-health zorgt voor ondersteuning bij een beperking of gebrek. Zij geeft coaching bij de uit te voeren taken, monitort de belasting & belastbaarheid en biedt veiligheid op de werkplek. E-health houdt de medicatie, bloedspiegels en vitale kenmerken in de gaten. En zorgt tevens voor het regelmatig ontspannen en doen van bewegingsoefeningen. Dit alles precies op maat en onder eigen regie van de werkende. In feite de transitie naar quantified working op oudere leeftijd. Net als bij het smart home, verzorgt de domotica op de werkplek een fijne sfeer & omgeving, adequate verlichting, een gezond klimaat, veiligheid, groen energiezuinig werken en multipurpose-gebruik van ruimten. De werkplek volgt de werknemer en diens uit te voeren taken op de voet. Domotica in smart buildings en fabrieken wordt steeds meer een belangrijke factor bij het langer doorwerken. Werk aan de winkel dus voor VWS, ARBO-diensten, werkgevers, vakbonden en arbeidsbureaus. Langer relatief gezond en met plezier blijven doorwerken vereist een daarop afgestemd beleid met e-health en ICT. De tijd dringt, want de vergrijzing en onvervulde vacatures nemen snel toe, terwijl het potentieel van de oudere werknemers op passende maatregelen wacht.  

actueel
19-12-2017 13:12

Best bekeken

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...

Boei uw gebouwen met nieuwe inspectiemethode

Kent u RgdBOEI® al? Dit is een integrale inspectie- en adviesmethode voor gebouwen, ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst. RgdBOEI® integreert diverse inspecties, bijvoorbeeld op brandveiligheid en energieprestatie, tot een integraal advies- en uitvoeringsplan. Een uitkomst voor de ...