Eco-Schools Facilitair

Op scholen die deelnemen aan Eco-Schools wordt er hard gewerkt aan duurzaamheid. Eco-teams, bestaande uit leerlingen en docenten, onderzoeken de school en bedenken acties om deze te verduurzamen. Zij zijn echter zijn niet altijd in staat om grote veranderingen door te voeren. Voor het inbedden van duurzaamheid in facilitaire zaken, is het schoolbestuur aan zet. Om schoolbesturen (en schoolleiders) hierbij op weg te helpen, is Eco-Schools Nederland het project ‘Eco-Schools Facilitair’ gestart.  

Het Eco-team van leerlingen en docenten kan veel voor elkaar krijgen als het gaat om duurzaam denken en doen. Zij hebben echter niet de bevoegdheid om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het afvalcontract, het goed inregelen van de verwarming of inkoop van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Dit kan bij leerling leiden tot frustratie: ‘Waarom geeft mijn school niet het duurzame voorbeeld?’. Hier speelt Eco-Schools Facilitair op in. Het is een kortlopend project, waarbij een facilitair team wordt ondersteund om in vier stappen de duurzame beweging van leerlingen en docenten vooruit te helpen. De eerste vier stappen worden in een periode van drie tot zes maanden uitgevoerd met speciale aandacht voor facilitaire zaken. Het (nieuw op te richten) facilitaire team onderzoekt, onder begeleiding, de kansen voor de school en stelt een actieplan op om de school verder te verduurzamen.

Duurzaamheid
08-01-2019 08:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...