Eco-Schools Facilitair

Op scholen die deelnemen aan Eco-Schools wordt er hard gewerkt aan duurzaamheid. Eco-teams, bestaande uit leerlingen en docenten, onderzoeken de school en bedenken acties om deze te verduurzamen. Zij zijn echter zijn niet altijd in staat om grote veranderingen door te voeren. Voor het inbedden van duurzaamheid in facilitaire zaken, is het schoolbestuur aan zet. Om schoolbesturen (en schoolleiders) hierbij op weg te helpen, is Eco-Schools Nederland het project ‘Eco-Schools Facilitair’ gestart.  

Het Eco-team van leerlingen en docenten kan veel voor elkaar krijgen als het gaat om duurzaam denken en doen. Zij hebben echter niet de bevoegdheid om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het afvalcontract, het goed inregelen van de verwarming of inkoop van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Dit kan bij leerling leiden tot frustratie: ‘Waarom geeft mijn school niet het duurzame voorbeeld?’. Hier speelt Eco-Schools Facilitair op in. Het is een kortlopend project, waarbij een facilitair team wordt ondersteund om in vier stappen de duurzame beweging van leerlingen en docenten vooruit te helpen. De eerste vier stappen worden in een periode van drie tot zes maanden uitgevoerd met speciale aandacht voor facilitaire zaken. Het (nieuw op te richten) facilitaire team onderzoekt, onder begeleiding, de kansen voor de school en stelt een actieplan op om de school verder te verduurzamen.

actueel
08-01-2019 08:01

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...