Een dag zonder smartphone…

Veel mensen zijn een groot deel van de dag aan hun smartphone geplakt – ook op het werk. Ondertussen stapelt zich het bewijs op dat buitensporig gebruik negatieve effecten kan hebben op ons cognitieve vermogen, slaapgedrag, de kwaliteit van sociale interactie en het vermogen om je in werktijd volledig in te zetten.  

Ook onderzoekers van de Università de Bologna in Italië zagen in hun collegezalen steeds door hun smartphone gepreoccupeerde studenten en besloten om een experiment uit te voeren. Wat gebeurt er als mensen het één dag zonder smartphone moeten doen? Ruim honderdvijftig postdoctoraal studenten in Bologna en Bordeaux deden mee en hielden een dagboek bij.

Natuurlijk was het voor de meeste studenten zeer ingrijpend om een dag niet connected te zijn. Er was angst (om iets te missen), er was eenzaamheid (afgesneden van vrienden), er was een gevoel van onveiligheid (‘wat als er iets gebeurt?’). Maar er waren ook eyeopeners: je kunt veel meer doen op een dag, je beseft hoe afhankelijk je bent van technologie, je hebt mooiere gesprekken en meer connectie met anderen, je voelt even hoe bot en respectloos het is als anderen tijdens een ontmoeting steeds op hun smartphone zitten te kijken. Opvallende conclusie was dat jonge mensen er veel meer open voor open staan om hun smartphonegebruik aan te passen, dan de onderzoekers hadden verwacht. Millennials en gen-Z’ers overleven (tijdelijk) prima zonder smartphone en vinden dan gewoon nieuwe (face to face) manieren om samen te werken en communiceren.

actueel
08-02-2018 10:02

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...