‘Een stap in de circulaire richting’

Veel scholen kampen met huisvestingsproblemen. Vaak is de huisvesting te groot geworden, voldoet het niet meer aan de behoefte vanuit het onderwijs of zijn er problemen met de relatie van de veroudering van het gebouw. De PO-raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een gezamenlijk voorstel gedaan voor een nieuwe wetgeving voor onderwijshuisvesting.

Renovatie is in een leefbare leeromgeving een circulaire optie, omdat hiermee minder materiaal wordt verspild dan bij nieuwbouw. Door slimme rennovatie technieken in te zetten, kan de inzet van ruimtes efficiënt worden benut en kunnen deze zich aanpassen gedurende de tijd. Helaas komt het vaak voor dat scholen de aanname doen dat er nieuwbouw moet worden gerealiseerd om de problemen op te kunnen lossen. Bertina Seffinga van adviesbureau draaijer+partners: ,,Na het uitvoeren van een locatieonderzoek leggen wij de verschillende opties graag naast elkaar om te kijken of rennovatie echt geen mogelijkheid is en welke andere vorm dan wel haalbaar is en het meest geschikt is voor het huisvestingsprobleem en de organisatie. Tot nog toe valt bij primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid voor rennovatie eigenlijk altijd al op voorhand af.’’ Dit komt volgens Seffinga, omdat de optie voor rennovatie niet wordt gefinancierd door de gemeente en investeringen in huisvesting niet door de onderwijsorganisatie zelf mogen worden uitgevoerd. ,,Met uitzondering van creatieve oplossingen van particuliere investeringen of een vooruitstrevend gemeentelijk beleid voor onderwijshuisvesting, is renovatie dus op voorhand financieel onhaalbaar. Op deze manier wordt materiaalverspilling dus in de hand gewerkt.’’ In de nieuwe wetgeving zijn er drie belangrijkste voorstellen:

1. Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen.

2. Rennovatie die de levensduur van het gebouw verlengt, komt net als nieuwbouw onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen.

3. Schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen.

Seffinga: ,,Met deze voorstellen wordt het eindelijk mogelijk om renovatie als een serieuze optie voor primair en voortgezet onderwijs te beschouwen. Natuurlijk zitten er soms haken en ogen aan het hergebruik van oude gebouwen, maar wij hebben inmiddels binnen andere sectoren ervaren dat rennovatie een serieus alternatief is.’’ Op basis van een stappenplan kan de school worden geadviseerd of renovatie een haalbare oplossing is. ,,Zodra de wetvoorstellen worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer kunnen wij in de toekomst eindelijk renovatieprojecten als serieuze optie meenemen als oplossing voor het huisvestingvraagstuk’’, zegt Seffinga. ,,Zo zijn wij weer een stapje dichter bij een circulaire leeromgeving.’’

actueel
12-06-2018 15:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...