Eerste versie agenda circulaire bouweconomie opgeleverd

In het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ is bouw één van de vijf hoofdpilaren. Het programma was onlangs het startsein voor de samenstelling van het Transitieteam Circulaire BouwEconomie. Dit team bestaat uit ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord en staat voor de mega-uitdaging van een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Samen stellen zij de agenda op voor de periode 2018 -2023, om daarmee de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen.

Het transitieteam Circulaire BouwEconomie heeft een eerste versie van de agenda opgeleverd, die de transitie naar een circulaire bouweconomie moet versnellen. Hiermee is de volgende stap naar een honderd procent circulaire bouweconomie in 2050 gezet. Het transitieteam bestaat uit zestien partijen uit de hele bouwsector en stelde onder leiding van prof. ir. Elphi Nelissen gezamenlijk de agenda op.

De tocht naar een circulaire bouweconomie is opgedeeld in drie tijdsperiodes. In het eerste tijdvak, van 2018 tot en met 2023, wordt een basiskamp gevormd, om in 2030 vijftig procent van de einddoelstelling te hebben gerealiseerd. Na 2030 tot 2050 wordt gewerkt aan de tweede helft van de doelstelling, namelijk een honderd procent circulaire bouweconomie.

De agenda geeft gestalte aan de eerste tijdsperiode. Wat is er nodig in het basiskamp en hoe gaan we van start? In de agenda wordt aandacht besteed aan voorbeeldprojecten, sociale aspecten - zoals werkgelegenheid en scholing -, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en het sluiten van circulaire business cases.

Het transitieteam heeft de afgelopen periode hard gewerkt om de transitieagenda op te leveren. ,,Samen zorgen dat er een goed stuk komt. Dat is de uitdaging’’, aldus transitieteam-voorzitter Elphi Nelissen. Een goed stuk is voor haar een zo’n concreet mogelijke agenda en geen wollige woorden waar niemand iets mee kan. ,,Dit is nodig om in kaart te brengen wat we moeten doen om over vijf jaar het basiskamp te hebben. Vanuit het basiskamp gaan we vervolgens acteren.’’

 

 

actueel
02-02-2018 12:02

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...