Effectiviteit en betrouwbaarheid sprinklers bewezen

Op basis van een onderzoek naar branden waar sprinklersystemen aanwezig waren, concluderen de onderzoekers dat de operationele betrouwbaar 94 procent is. Het betrof een studie naar 2.294 branden over de periode 2011 tot en met 2016. Het werd uitgevoerd door de Britse National Fire Sprinkler Network en de National Fire Chiefs Council.

Het onderzoek focuste zich onder meer op de betrouwbaarheid van de sprinklers: worden ze wel geactiveerd bij brand? Ook is gekeken naar de effectiviteit: in hoeverre weten ze branden te beheersen dan wel te blussen? Maar liefst 1.725 branden (75 procent) hadden plaats in gebouwen zonder woonfunctie en 414 in een woning. Op www.brandveilig.com staan enkele conclusies:

  • Bij 1.316 van de 1.725 branden was een sprinklerinstallatie aanwezig in het gebouw, maar deze werd niet geactiveerd.
  • In 879 gevallen is achterhaald waarom de sprinklerinstallatie niet is afgegaan.
  • Daarvan bevond de brand zich in 370 gevallen op een locatie in het gebouw waar de installatie niet aanwezig was.
  • Honderdvijftien branden waren zo klein dat de sprinklers niet af gingen.
  • In achttien gevallen was het sprinklersysteem uitgeschakeld.
  • Dertien branden werden geblust voordat het systeem geactiveerd kon worden.
  • In 57 gevallen had het systeem wel moeten werken, maar is niet bekend waarom deze niet geactiveerd werd.

Bij 945 branden werd het sprinklersysteem wel geactiveerd. Voor 677 van deze branden is bekend wat precies de impact van de sprinklers is geweest. In deze gevallen wisten de sprinklers 62 procent van de branden te controleren en 37 procent te blussen. Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat de effectiviteit van de sprinklers zo hoog is als 99 procent. Bovendien blijkt de vuurschade veel minder groot als er sprinklers in het spel zijn.

actueel
01-12-2017 10:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...