‘Energieaudit blijft verplicht’

Advocaat Marc van Beuge is gespecialiseerd in energierecht, energie- en chemieprojecten. Hij ziet dat ondernemers in de war raken over de wettelijke aanpassingen. ,,Dit is echt niet nodig’’, aldus Van Beuge. Veel middelgrote bedrijven zijn verplicht om elke vier jaar een onderzoek uit te voeren naar opties om energie te besparen.

Deze energieaudit is een uitvloeisel van de Europese richtlijn voor energiebesparing die al sinds eind 2012 bestaat. De meeste ondernemers hebben echter nog niet voldaan aan deze auditplicht. Zij moeten nog een audit indienen of vrijstelling. Van Beuge baseert zich op het vierde nationale Energie Efficiëntie Actie Plan, dat Nederland eind april 2017 indiende bij de Europese Commissie. ,,Hierin staat dat 4700 bedrijven in Nederland verplicht zijn om de energie-audit uit te voeren. Hiervan hebben er 726 bedrijven hun audit ingediend of vrijstelling aangevraagd.’’

Volgens Beuge zijn zo’n 220 bedrijven vrijgesteld, omdat ze al meedoen aan de MEE- of MJA-convenanten voor de industrie. ,,Dit betekent dat 3.700 bedrijven, ofwel de meesten, nog een audit moeten indienen, ofwel vrijstelling moeten aanvragen. Wanneer bedrijven niet voldoen aan de auditplicht, kan het bevoegd gezag een last onder dwangsom opleggen. Hiermee legt het bevoegd gezag de verplichting op aan een onderneming om alsnog een energie-audit in te dienen.’’

Als een bedrijf dit niet doet, kan het worden gedwongen om in één keer een bedrag te betalen, bijvoorbeeld per dag of per afzonderlijke overtreding. In het uiterste geval kan het bevoegd gezag het Openbaar Ministerie betrekken bij de handhaving. Het Openbaar Ministerie is bevoegd om strafrechtelijke sancties op te leggen op grond van de Wet op de Economische Delicten. Volgens Van Beuge zien sommige ondernemers door de bomen het bos niet meer, als het gaat om wetgeving voor energiebesparing.

,,Nederland heeft de EED-richtlijn vertaald in een tijdelijke regeling voor energie-efficiency, waarin de energie-audit als verplicht onderdeel is opgenomen. Deze tijdelijke regeling hangt onder de Wet Milieubeheer. Het kabinet is echter van plan om de Wet Milieubeheer onder te brengen in de bredere Omgevingswet, waaronder ook het besluit voor activiteiten in de leefomgeving en het besluit voor bouwwerken in de leefomgeving gaan vallen. Dit laatste heeft weer te maken heeft met het Bouwbesluit. Ik denk dat veel ondernemers onbekend zijn met deze materie, en sommige ondernemers de afspraken calculerend niet nakomen.’’

actueel
24-05-2018 14:05

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...